Vässa pennan och var med i årets novelltävling!

”Många bäckar små gör en stor å” brukar man säga. I Erik Erssons novelltävling kommer de vinnande novellbidragen att leda till en novellantologi.

Erik Ersson, som studerar tredje året på Kreativt Skrivande på Luleås Tekniska Universitet, har arrangerat årets novelltävling Nybakat 2017.

Tävlingen riktar sig i första hand till dig som har kommit en bit på väg i författandet och har ett nästan färdigt eller ett redan avslutat manus. Med hjälp av tävlingen har du chansen att få just din novell publicerad kostnadsfritt. Poängen med boken är att göra reklam för din titel.

Sex vinnare kommer under slutet av 2017 att utses från novelltävlingen, och  tillsammans med utvalda bidrag från Kreativt Skrivande på Luleås Tekniska Universitet bildar de årets novellantologi. Antologin kommer att publiceras av BoD – Books on Demand.

TÄVLINGEN:

Den består av två delmoment som baserar sig på ditt avslutade eller nästan färdiga manus:
– En säljtext på maximalt en A4-sida med teckensnitt Calibri och teckenstorlek 12
 En novell på svenska med högst 22 000 tecken inklusive mellanslag

Novellen behöver inte vara ett direkt utdrag ur manuset. Novellen kan vara i vilken genre som helst.

SÅ HÄR SKICKAR DU IN DITT BIDRAG:

– Namnge filen med ditt namn och novellens titel
– Mejla ditt tävlingsbidrag till erikersson@hotmail.com 
– Ange ”Novelltävlingen Nybakat 2017″ som ämne.
– Bifoga ditt namn, adress, mobilnummer och e-postadress
– Skicka ditt bidrag senast den 30 september 2017.

Det går bra att skicka både säljtexten och novellen i samma fil eller i två olika filer. Säljtexten räknas inte in i de 22 000 tecknen.

PRISER:

De vinnande novellerna med tillhörande säljtext kommer att publiceras i en novellantologi. Författarna till de publicerade bidragen kommer bland annat att få ett författarexemplar sponsrat av BoD  Books on Demand.

1:a pris:             1 000 kr i stipendie + 1 författarexemplar av antologin
2:a pris:                500 kr i stipendie + 1 författarexemplar av antologin
3:e pris:                500 kr i stipendie + 1 författarexemplar av antologin
4:e–6:e pris:                                         1 författarexemplar av antologin

Alla sex vinnarna får dessutom:
Ett exemplar av ”Ge ut din bok”, av Johanna Wiman. En handbok för dig som vill ge ut boken själv (värde 299 kr) .


Här finner du mer information om novelltävlingen Nybakat 2017. Vi ber dig kontakta Erik Ersson direkt om du har frågor angående tävlingen: erikersson@hotmail.com

Kommentarer

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält