E-typografi: 5 tips för e-boken

Justerbart teckensnitt, storlek och radavstånd, olika skärmar och upplösning på läsplattor – är det trots allt möjligt att skapa en fin e-bok? Ja! Med följande…

29.02.2016 · Vera Wunderlich Skapa bok · Skriva · ·

Genom olika framställningsmöjligheter har e-boken i motsats till den tryckta boken ingen fast sättning. Då är det självklart att textens typografi i en e-bok kräver helt nya tankesätt i planeringen. E-bokförsäljare såsom Amazon och Google har t.o.m. skapat egna typsnitt för e-böcker.

Som författare är det dock inte nödvändigt att gå så långt för att skapa en fin sättning för den egna e-boken. Tvärtom: ju mindre, desto bättre. Varje läsplatta, vare sig det handlar om en läsplatta, tablet, dator eller en smartphone, har sina egna regler för återgivningen av en text. Om en e-bok innehåller massor med komplexa formateringar kan dessa bråka med reglerna och visas då på fel sätt eller försvinner helt. Det blir då en sämre återgivning och en besvikelse för läsaren.

För att undvika detta och för att du ska kunna designa en lyckad e-bok har vi samlat 5 viktiga tips för skapandet av en e-bok:


1

Less is more: Istället för att formatera särskilda textavsnitt är det i många fall bättre att lägga till formateringar i hela dokumentet. Det är även viktigt att undvika spärrar, olika räckvidd samt understrykningar. Då kan läsplattan återge en enhetlig text som är enkel att läsa.


2

Välj korta rubriker: De flesta e-böcker läses på små skärmar. En lång rubrik kan då löpa över flera rader och sidan ser stökig ut.


3

Ta hänsyn till skärmstorleken: Du borde undvika stora tabeller, vita utrymmen och bilder helt.


4

Använd textanpassning: Genom att centrera vissa textelement – såsom citat och dikter – framhävs de från resten av texten och får en särskild ställning i texten.


5

Indelning genom tomma ytor: Du kan välja indrag och avstånd i formateringen som delar in texten i avsnitt. Dessa återges på läsplattor och skapar en klar och överskådlig sättning.
För att stödja författare vid genomförandet har BoD:s nätverktyg easyEditor tio förhandsinställda designmallar som är tillverkade med hänsyn till e-bokens sättning och typografi. Det finns mallar för olika genrer såsom skönlitteratur och facklitteratur. Du kan därmed formatera hela e-boken med en musklick och enkelt prova olika designmallar på din text. Du kan även göra individuella anpassningar och lägga till andra element genom verktygslistan.
easyEditor-verktyget bjuder på en passande design för varje genre. Här syns designmallen Skönlitteratur 1. 
Om ingen av mallarna passar just din bok kann du även skapa en individuell design i easyEditor.
Klicka här för att läsa mer om tjänsten BoD E-bok.

Vi önskar dig lycka till med ditt bokprojekt!