Bokens väg till bokhandeln

Alla som har lagt ner mycket tid på att genomföra sitt bokprojekt vet hur skönt det känns när manuskriptet äntligen är klart. Men ofta följer…

24.06.2015 · Vera Wunderlich · Allmänt · Egenutgivning