Bra att veta: Bilder och färghantering

Tack vare den moderna digitaltryckteknologin är placeringsmöjligheterna för bildelement obegränsade. En heltäckande bakgrund, bilder och rubriker placerade ut till kantlinjen, stora bilder som placeras utöver…