Vilket verbtempus använder du för att skriva en självbiografi?

Självbiografi eller romanbiografi? I den här artikeln förklarar vi skillnaderna och ger dig tips för att skriva boken om ditt liv.

09.11.2023 · Linda Reumann · Författare · Skriva