Vilket verbtempus använder du för att skriva en självbiografi?

Självbiografi eller romanbiografi? I den här artikeln förklarar vi skillnaderna och ger dig tips för att skriva boken om ditt liv.

09.11.2023 · Linda Reumann Författare · Skriva

Vill du skriva en bok om ditt liv eller bara hämta inspiration från dina erfarenheter för att skriva en fiktiv berättelse? Att besvara denna fråga är grundläggande för att förstå vilken typ av bok du vill skriva, eftersom en självbiografi inte är samma sak som en fiktiv roman inspirerad av verkliga händelser. I den här artikeln visar vi dig några böcker som kan inspirera dig och hur du skriver ditt livs bok.

En biografi är berättelsen om en persons verkliga liv från födseln genom alla framgångar, problem och viktiga etapper fram till nutid.

Om denna berättelse är skriven av författaren själv kallas den för en självbiografi. Så om du skriver en hel bok om ditt liv där ingenting är påhittat, skriver du din egen självbiografi.

Andra alternativ: Hur man skriver en självbiografi med fiktiva delar?

Tänk på att i det ögonblicket som du blir inspirerad och tänker: ”Jag vill skriva en bok om mitt liv”, har du bestämt dig för att skriva din egen biografi och inte en fiktiv roman. Vilken genre du än väljer att skriva din bok i, är det möjligt att förverkliga din bokidé med BoD.

Om du däremot vill skriva en bok där vissa delar är påhittade eller ändrade för att ta berättelsen i en annan riktning, skriver du i en annan genre som kallas biografisk roman eller romaniserad biografi.

Det betyder inte att du hämtar inspiration från ditt liv för att skriva en fiktiv berättelse, utan att din berättelse är verklig men innehåller delar, information eller detaljer som kan vara fiktiva.

Därför är det bra att fundera på vilken typ av bok du vill skriva. En bok där allt som berättas har hänt i ditt liv, eller en bok där det finns delar som är fiktion, men som bygger på en verklig historia. Det vill säga baserat på erfarenheter och händelser som har inträffat, men som kan ändras efter berättelsens behov. I det här fallet är det en biografisk roman.

Nedan hittar du exempel på böcker som tillhör dessa två genrer. Å ena sidan självbiografiska böcker, där författarens livshistoria skildras och å andra sidan romanbiografier, där det finns detaljer och händelser som kan vara fiktiva.

Exempel på självbiografier:

 • Mitt livs historia av Helen Keller
 • Världen av igår av Stefan Zweig
 • The Best Times av John Dos Passos

Exempel på biografiska romaner:

 • The death of Virgil av Hermann Broch
 • Tisdagarna med Morrie av Mitch Albom
 • Bränn alla mina brev av Alex Schulman

Skriva en bok om mitt liv

Oavsett om du bestämmer dig för att skriva en självbiografi eller en biografisk roman, bör bokens struktur utvecklas på samma sätt som för romaner.

Men låt oss föreställa oss att du har bestämt dig för att skriva en självbiografi eftersom tanken slår dig: ”Jag vill skriva en bok om mitt liv”.

För att göra detta måste du utveckla några element som gör att boken fungerar och fängslar läsaren. Klicka här för att få mer tips i vårt blogginlägg från från Veronica Grönte från Författarskola.se.

Vilket tempus använder jag när jag skriver en bok om mitt liv?

Som självbiografi är boken vanligtvis skriven i första person. Med andra ord är berättaren författaren själv, som berättar vad han har upplevt och lärt sig under åren ur sitt eget perspektiv.

Detta är utan tvekan den mest rekommenderade och mest meningsfulla berättaren, eftersom läsaren får en känsla av att han eller hon upplever allt på nära håll. På så sätt kan läsaren knyta an till det som författaren (och huvudpersonen) har upplevt och lärt sig.

När det gäller tempus är det tydligt: förfluten tid. Allt som berättas har redan hänt, har redan upplevts. Det handlar om att berätta om det förflutna, men skriven idag, så den mest rekommenderade verbformen är att berätta i dåtid när du skriver din självbiografi.

Men om du i slutet av boken når fram till nutid, kan du använda presens. Läsaren kommer då att förstå att du talar i nutid och inte i dåtid.

Eftersom det är en självbiografi är boken vanligtvis skriven i första person i förfluten tid.

Så hur börjar jag skriva min självbiografi?

När du har bestämt dig för en berättare måste du fortsätta med struktureringen för att göra boken intressant och få kontakt med läsarna. För att göra detta är det lämpligt att skapa en tidslinje över händelser eller upplevelser som du vill skildra i din bok.

Andra personer kommer att dyka upp i dessa upplevelser. Vi rekommenderar därför att du kontaktar dem för att få andra synpunkter eller för att förstärka minnena, och att be om deras tillstånd ifall de medverkar i din bok. Detta innebär att om de personer som förekommer är igenkännbara, antingen på grund av beskrivningen eller för att namnen inte har ändrats, bör du först få deras tillstånd. De måste ge dig tillåtelse för att du ska kunna nämna dem i boken, särskilt om du vill visa relevant information om dem.

Chansen är stor att de vill läsa din berättelse, och det kommer att bli spännande för dem att dyka upp i din bok. Men det är alltid bra att göra research i förväg.

1. Delar som bör ingå i berättelsen i din självbiografi

Precis som alla romaner måste en självbiografi ha en inledning, en mitt som driver handlingen framåt och ett slut. Det är så alla berättelser fungerar och det måste även din göra. Fast den är 100% verklig, måste den följa denna struktur, så att läsaren förstår vad de håller på att läsa.

Det är också viktigt att utveckla en huvudkonflikt. När du funderar på varför det är viktigt att skriva en bok om ditt liv, bör du ta hänsyn till ett inledande problem.

Din bok bör kretsa kring utvecklingen av detta problem eller denna konflikt för att sedan komma fram till ett slut. I slutet berättar du om hur det löste sig eller varför det inte lyckades. Detta kommer att ge hela historien ett syfte, en mening.

2. Det avgörande momentet

Det där slutet är mycket viktig för läsaren, eftersom det har följt dig genom hela boken där du punkt för punkt har beskrivit allt om dina livserfarenheter, dina framgångar, dina problem, dina relationer med andra.

Detta slut är det avgörande ögonblicket i din självbiografi. Om det stämmer överens med nuet, med det ögonblick du befinner dig i nu, kan du använda en reflektion som en resurs eller tillåta en viss spänning om vad som kommer härnäst eller vad du vill uppleva härnäst.

För att skriva boken om ditt liv bör du arbeta från inledningen till slutet av din berättelse.

Sammanfattning av de steg som du bör följa:

När du börjar att skriva boken om ditt liv eller din självbiografi, kan du följa dessa 5 punkter.:

Skriv ner alla viktiga erfarenheter, händelser och känslor som har format din livshistoria vid en viss tidpunkt.

Välj berättare (helst i första person och i förfluten tid).

Planera en bra struktur för boken med inledning, en mitt som driver handlingen framåt och ett slut.

Skapa en huvudkonflikt eller ett huvudproblem och låt resten kretsa kring detta för att behålla läsarens uppmärksamhet.

Skapa ett bra slut som visar om konflikten eller problemet har lösts eller inte.

Svårigheten med att skriva en bok om sitt eget liv är att bara ta ut de viktiga delarna. Det gäller inte att berätta allt i minsta detalj.

Du kan göra misstaget att försöka förklara varje steg i ditt liv. Men bara de delar som är vettiga för den naturliga utvecklingen av berättelsen, bör skrivas om i boken. Läsaren får inte tappa intresset och tröttas ut.

I verkliga livet händer saker långsammare, och för att allt ska hända snabbt måste du komma till sak. Detta gäller även när du skriver dialoger. Konversationer bör inte skrivas så som de sades, utan bör sammanfattas. De viktigaste meningarna bör markeras för att uppnå det önskade målet för att göra berättelsen mer flytande och underhållande.

Baserat på din första lista över erfarenheter och händelser kan du alltså bestämma vilka du kan sammanfatta eller utelämna från din berättelse. Tänk på att du vill skapa en mycket mer intressant bok att läsa.

Den slutliga längden på skrivandet av boken om mitt liv

Om du berättar allt kan det bli en väldigt lång bok. Det är inte så mycket längden som är viktig, utan att allt har ett syfte. Med andra ord, boken bör innehålla de riktigt intressanta delarna av ditt liv.

Även om vi gillar att skriva om allt som har hänt oss i våra liv, är det ditt jobb att ta reda på vad läsaren vill läsa. Du måste se till att allt flyter på och att de vill läsa klart boken.

Det är också viktigt att du tycker om att skriva din livshistoria. Oroa dig inte för vad andra tycker eller om du visar för mycket av din verklighet.

Fokusera på processen i stunden när du skriver. Låt orden flöda fritt och fånga det du verkligen vill berätta. Du kommer att ha tid att korrigera och radera senare. Det viktigaste är att återspegla allt du någonsin har levt, upplevt och känt så exakt och sanningsenligt som möjligt. Dina läsare måste kunna uppleva det tillsammans med dig.
Det är nu det gäller! Väck din inspiration och tänk bara: ”Jag vill skriva boken om mitt liv”, och börja arbeta.

Andra självbiografiska verk som kan inspirera dig:

 • En fest för livet av Ernest Hemmingway
 • The first man av Albert Camus
 • Anne Franks dagbok av Anne Frank
 • Persepolis av Marjane Satrapi
 • Orden av Jean-Paul Sartre
 • En familjeflickas memoarer av Simone de Beauvoir

Författare

Silvia Lambda

Silvia Lambda är specialiserad på digital marknadsföring och litterär design, två passioner som härrör från hennes kreativitet och hennes önskan att inspirera andra författare på deras litterära resa. Genom att skriva och skapa innehåll på sociala nätverk (@valienteinspo) ger hon råd till författare som vill nå fler läsare med sina böcker.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält