Drömmen om en egen fackbok

Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter – i en faktabok.

14.03.2024 · Linda Reumann Författare · Skriva

Att dela med sig av ens kunskaper, erfarenheter och insikter inom ett specifikt ämne kan vara både givande för författaren och berikande för läsarna.

Drömmen om att skriva en egen fackbok är en fantastisk ambition! Hur skriver man så att en fackbok, faktabok, facklitteratur eller sakprosa blir läsvärd och engagerande? Hur skriver man faktatexter som förmedlar kunskap och erfarenheter? För att förverkliga den drömmen kan det vara bra att börja med att identifiera vilket ämne du brinner för och har kunskap om.

Sedan kan du skapa en grov plan för boken, inklusive dess struktur, målgrupp och syfte. Sätter du upp delmål och deadlines kan dessa vara till hjälp för att hålla dig motiverad och fokuserad under skrivprocessen. Kom ihåg att det är en resa som kräver tålamod, disciplin och passion. Med envishet och dedikation kan du definitivt förverkliga din dröm!

Klarhet med målet av din fackbok

Bakom idén att vilja skriva en bok finns oftast en konkret önskan eller ett mål. Vad vill jag uppnå som författare med boken? Det är viktigt att du är tydlig med vilket mål du har med ditt skrivande. Detta mål sätter kursen för många aspekter av din bok och din egen strategi. Vill du skriva en specialiserad bok för en relativt liten och specifik läsekrets, t.ex. en bok om ekologisk biodling? Då bör du skriva samt strukturera din bok på ett annat sätt, än en allmän guide för en bred läsekrets.

Realistiska mål för din fackbok kan bland annat vara:
-Skapa uppmärksamhet kring ett viss ämne.
-Positionera dig som expert inom ett visst område.
-Dela med dig av din kunskap, eftersom den är relevant för många läsare.
-Informera om forskning, analyser, undersökning eller ge tips och råd.
-Inspirera läsarna att agera på ett visst sätt eller att förändra sitt beteende.
-Bidra till samhälls- eller vetenskapliga debatter genom att presentera nya idéer eller perspektiv på ett ämne.
-Bygga sitt personliga varumärke och så locka nya följare och kunder till sina produkter eller tjänster.

Vem är målgruppen?

Målgruppen för en fackbok kan variera beroende på ämnet, tonen och syftet med boken. Generellt sett är målgruppen för en fackbok de personer som har ett intresse av eller behov av att lära sig mer om det specifika ämnet som boken behandlar. Det är viktigt att tänka på vem du vänder dig till och vilka dina potentiella läsare är. Vem bör ta del av din erfarenhet eller kunskap? Är det t.ex. studenter, professorer, entreprenörer, affärsutvecklare, experter, lärare, reseguider eller någon annan målgrupp? Vad vill du att den läsaren framför allt ska ha fått med sig när hen läst färdigt? Det är viktigt för dig som författare att tydligt identifiera vilken målgrupp du vill nå med din fackbok för att kunna skräddarsy innehållet, tonen, och marknadsföringsstrategierna. Så kan du anpassa målgruppens behov och preferenser på bästa sätt.

Inom vilka ämnen kan man skriva en fackbok?

Möjligheterna för ämnen att skriva en fackbok om är nästan oändliga och begränsas bara av ens intressen, kunskaper och erfarenheter. Det viktigaste är att välja ett ämne som du brinner för och där du har något unikt att bidra med. Även titeln på din fackbok bör vara passande för ditt verk. Läsaren bör förstå vad boken handlar om redan vid första ögonkastet. Här är bara några exempel, och det finns naturligtvis många fler specialiserade ämnen inom varje kategori och även ämnen som inte passar in i dessa kategorier.:

Vetenskap och teknik:

 • Ny teknik och innovation
 • Naturvetenskapliga ämnen som biologi, fysik eller kemi
 • Datavetenskap och programmering
 • Medicin och hälsa

Samhälle och kultur:

 • Historia och arkeologi
 • Politik och samhällsvetenskap
 • Kulturella studier och antropologi
 • Ekonomi och finans

Konst och Kreativitet:

 • Skrivande och litteratur
 • Konst och design
 • Musik och scenkonst
 • Fotografi och film

Självhjälp och personlig utveckling:

 • Självledarskap och produktivitet
 • Psykologi och mental hälsa
 • Relationer och kommunikation
 • Karriärutveckling och entreprenörskap

Livsstil och Hobby:

 • Matlagning och bakning
 • Resor och äventyr
 • Sport och träning
 • Trädgårdsskötsel och odling

Teknik och Datorer:

 • Programutveckling och kodning
 • Datornätverk och säkerhet
 • Hårdvarudesign och elektronik
 • Digital konst och grafisk design

De fyra faserna i skrivandet av din fackbok

Säg adjö till tanken på att försöka skriva en perfekt text direkt. Det fungerar inte ens för erfarna författare. Tänk istället på skrivandet som en process som är indelad i fyra olika faser.

Fas 1 handlar om att på ett kreativt sätt samla idéer och information. Du bör bekanta dig med ämnet och samla in allt du kan komma över. Man känner sig för och väljer ut det som kan vara intressant för boken. Sök efter böcker i ämnet i din närmaste bokhandel, på biblioteket eller via nätet. Det är viktigt att ha ett brett perspektiv: Vad finns redan om ämnet, vad är den aktuella statusen? Vill du distansera dig från det eller anpassa dig till det? Vad skriver dina kollegor och media? Vilket eget material finns redan tillgängligt? Försäkra dig om att skriva boken med en vinkel, en inriktning eller ett tilltal som ingen annan haft förut.

Fas 2 handlar om strukturen, dispositionen, det centrala temat. Hur kan de samlade ämnena länkas samman? Vilka ämnen står i centrum och hur hänger de ihop? Den röda tråden eller dispositionen är som en resväg som du tar med dina läsare på.

I regel börjar du skriva först när konceptet är klart och du vet hur du ska vägleda dina läsare genom ämnet. I fas 3 börjar det egentliga skrivandet. Här bör du följa mottot att låta det flöda och låta orden materialiseras på papper. Skrivande är en subjektiv process, det har något att göra med dig, med din syn på världen. Ju närmare du tittar på världen, desto mer ser du. Det är så man känner igen kvaliteten på texter.

Först i fas 4 av skrivprocessen handlar det om att ta en kritisk titt på texten. Här handlar det om att bygga upp en distans, att ta ett steg tillbaka, att kontrollera textens begriplighet och genomslagskraft. Och det handlar om att släppa taget. Allt som kommer ut ur den kreativa processen är inte bra och ändamålsenligt. De formuleringar som man tyckte var särskilt bra när man skrev visar sig ofta vara billiga skämt eller vildvuxna idéer som leder bort från det man egentligen ville säga.
Ibland har författare svårt att släppa taget om sina egna ord och raderar dem. Men det är en del av processen. Bra skribenter går igenom sina texter om och om igen, ändrar och stryker, betonar och slätar ut. Tills det blir rätt.

Författarpresentation

En professionell författarpresentation bör inte underskattas eftersom den är en del av din bokpresentation. Speciellt för en fackbok är det viktigt att dina läsare ser dig som expert inom det ämne du skriver. Det är viktigt att tänka på vilken image du vill ge av dig själv som författare. Du kan läsa mer om detta här. Även ett författarfoto på dig själv som du kan använda som pressmaterial, intervjuer eller på baksidan av din bok ger ett professionellt intryck och ökar trovärdigheten hos dina läsare. I detta blogginlägg kan du läsa om vad som utgör en bra bild.

Vi på BoD önskar dig lycka till med din fackbok!

Författare

Linda Reumann

Hon har jobbat på BoD sedan hösten 2016. Hon är ansvarig för marknadsföringen, sociala medier och arrangerar bland annat olika evenemang hos BoD. På bloggen delar hon tips och råd kring bokutgivning och marknadsföring.

Fler inlägg

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält