Skriva bok med hjälp av AI?

Hur kan olika AI-verktyg hjälpa dig att skriva din roman? Vi tar upp både möjligheter och begränsningar.

28.04.2023 · Linda Reumann Skapa bok · Skriva

Inte bara inom vetenskapen utan även inom bokbranschen är ämnet artificiell intelligens (AI) på allas läppar just nu. Kan man skriva en bok med AI? Man diskuterar möjligheterna att använda AI-stödd teknik såsom OpenAI, ChatGPT och Jasper för att skapa en bok, som är välgjord och engagerande. Artificiell intelligens blir ett alltmer viktigt verktyg för författare. Det gäller inte bara skrivandet utan även bokmarknadsföring, ljudboksproduktion, utformning av bokomslag, optimering av metadata för boktitlar etc. Denna nya teknik och dess möjligheter utvecklas och förbättras ständigt – ett spännande ämne!

Användandet av AI för att skriva en bok

Arbetssättet med ett sådant verktyg kräver faktiskt en viss anpassning. Det gäller även för en person som arbetar mycket med datorer eller till och med har gjort någon form av programmering själv. Man är van vid att datorn gör exakt vad man säger åt den att göra. Så är inte fallet här. I stället måste man interagera med verktyget på samma sätt som man skulle göra med en mänsklig kollega.

Det finns inga standardiserade formler eller uttryck, utan man måste beskriva i prosa vad man vill att AI:n ska göra. Och det är inte alltid sagt att AI:n verkligen kommer att leverera det du faktiskt tänkt dig. Du måste kanske försöka flera gånger. Men på samma sätt som när man arbetar med en människa ”vänjer” man sig med tiden vid varandra och ju bättre ”samarbetet” fungerar, desto bättre.

AI anpassad till min skrivstil

Med alla moderna verktyg kan du förinställa längre textavsnitt som AI använder för att anpassa sig till en viss stil. Du kan alltså använda exempel på dina egna texter för att anpassa AI:n till din egna stil. Det är svårare att be AI:n att göra väldigt specifika saker. Kanske har du en viss bild i huvudet av en scen. Du måste då beskriva den så exakt som möjligt. AI:n levererar helt olika texter i följande exempel:

Användandet av AI för bilder

Det finns ett antal intressanta system med artificiell intelligens som har utvecklats för att skapa bilder och illustrationer utifrån kommandon. Dessa verktyg kan användas för inspiration när du ska föreställa dig en plats eller en karaktär. Vi har prövat att skapa en karaktär, en pojke med sin mamma och en tropisk strand med Deep Dream Generator. Det här blev resultatet:

Vi tar upp några aktuella frågor gällande AI:

Kan verkligen AI-genererade böcker ha samma detaljnivå, känslor och komplexitet som en bok skriven av en mänsklig författare?

Man kan idag få hjälp att skriva scener, dialoger, beskrivningar, beskrivningen av boken och mycket annat med hjälp av en textgenerator. Det är ett online-verktyg som använder AI och komplexa algoritmer för att generera en text. Medan vissa är skeptiska, hävdar andra att AI har potentialen att revolutionera skrivprocessen, vilket gör det lättare än någonsin tidigare att skapa en engagerande och fängslande berättelse. När allt kommer omkring har AI potentialen att generera nya idéer och berättelser som skulle vara svåra för en mänsklig författare att komma med

Kan en AI skriva bra content?

Svaret på den här frågan är ett litet komplicerat “ja”! En AI kan skriva bra innehåll. Problemet är dock att de flesta människor inte vet hur de ska lära AI vad de vill att den ska göra. Det finns många faktorer som spelar in när man försöker avgöra om något som skrivits av en AI är “bra”.

För att innehållet ska vara läsbart och engagerande måste det ha en tydlig röst och ton. Detta är ofta lättare sagt än gjort när man har att göra med maskiner som inte förstår mänskliga känslor eller sarkasm särskilt bra.

AI-innehållsgenerering är en algoritm för maskininlärning som kan producera texter. Du matar din AI-robot med nyckelord som du vill att AI:n ska skriva texter om, och din AI kommer att skriva dina texter åt dig. För att en AI ska kunna fungera bra och leverera bra texter åt dig, så måste du utbilda den med högkvalitativt innehåll.

Bör man anlita en lektör?

Artificiell intelligens är ett ganska bra verktyg, men det gäller främst kortare textavsnitt. Längre avsnitt eller till och med hela kapitel, kan en AI inte redigera så bra eller bara i begränsad omfattning. Det finns många aspekter där AI inte fungerar så bra, utan där det kräver att du gör en riktigt språkgranskning. Det gäller till exempel opassande logik, tvetydigheter i handlingen, tips gällande beskrivning av karaktärer, stilistiska förslag, korrigeringar, hjälp med berättelsens struktur och mycket mer. Här är människan fortfarande oersättlig.

Varför ska du använda en mänsklig författare och inte bara artificiell intelligens?

En anledning är att din publik vill läsa texter skriven av en människa. Om de läser något på internet vill de att det ska vara skrivet av en annan person. Om du är en erfaren copywriter, författare, skribent eller dylikt så kan du lätt se mellan raderna att en text är skriven av en AI. Det är också viktigt att alltid granska datan och informationen som din AI skriver. Det är inte alltid informationen stämmer.

I dagens läge bör man nog se AI som ett hjälpmedel för sitt skrivande. Den kan ge goda idéer, förstrukturera scener som är svåra för en själv, eller till och med utarbeta dem i viss mån. AI kan ibland göra skrivandet mycket lättare men gör absolut inte författaren överflödig. AI kan avlasta och ge utrymme för att utvecklas. Om vi ser in i framtiden är det inte orealistiskt att åtminstone enklare verk kommer att skrivas av en AI, men vi har ännu inte kommit så långt.

Vilka kan fördelarna och nackdelar vara av att använda AI?

  • En AI är ett bra hjälpmedel som kan hjälpa dig att spara tid och pengar. Du behöver inte längre ägna timmar åt att skriva innehåll eller betala någon annan för att göra det åt dig. Du kan få bra idéer när du själv har fastnat i en skrivblockad.
  • En AI kan hjälpa dig att få ditt innehåll att nå en större publik och rätt personer. Med rätt nyckelord kan en AI generera innehåll som kommer att ses av miljontals människor eller en viss målgrupp.
  • Genom att använda en algoritm är det möjligt att producera engagerande texter utan att ha någon tidigare erfarenhet eller kunskap om hur man gör det.
  • Det är inte alltid som informationen stämmer och man måste investera lite tid för att kolla upp informationen som man får. ”Fake news” kan skapas relativt enkelt och snabbt.
  • En lektör bör alltid anlitas, eftersom många aspekter inte täcks av AI.
  • Risken finns att man spenderar mycket tid med AI:n, eftersom man kan låta den skapa beskrivningar, texter och scener om och om igen, tills sammanställningen av texten blir så som man vill ha den. Det händer lätt att man får nya idéer och ”pusslar ihop” olika texter, vilket gör att man förlorar mycket tid.
  • Det finns fortfarande många olösta frågor gällande både juridiska och sociala teman.

Facit

Artificiell intelligens öppnar många nya spännande möjligheter för dig som författare. AI kan med lite övning vara ett utmärkt verktyg om du vill optimera dina skrivprocesser och finna nya idéer. Vissa frågor om användningen av AI är dock för närvarande fortfarande oklara samt lagar och gränser har ännu inte fastställts. Författare och förlag står till exempel inför frågan om upphovsrätt, juridiskt författarskap och ansvar för innehållet. 

Även om AI-baserade program potentiellt kan förenkla processen med att skriva din roman är det viktigt att överväga de potentiella riskerna och de juridiska frågorna i samband med att använda AI för att skriva en roman. Fakta som ges av AI är inte alltid korrekta och databasen är inte alltid uppdaterad, så kontrollen samt ansvar gällande kvalitet och noggrannhet ligger fortfarande hos dig som författare. Här ett exempel där AI inte kunde svara på frågan:

Rätt svar:
Magdalena Stjernberg tilldelas Selmapriset 2021 för sin egenutgivna bok Den sista pandemin Del 1 – Fäboden.

Författare

Linda Reumann

Hon har jobbat på BoD sedan hösten 2016. Hon är ansvarig för marknadsföringen, sociala medier och arrangerar bland annat olika evenemang hos BoD. På bloggen delar hon tips och råd kring bokutgivning och marknadsföring.

Fler inlägg

Kommentarer

  • Det luriga med AI är att den kan svara på de flesta frågor men kill/tjej-gissar när den inte vet 😉. Den tyckte att den bok jag publicerade här på BoD tidigare i år, fick Augustpriset 1993. Svaren den ger låter också väldigt övertygande.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält