När forskning leder till en roman

Att skriva om unga damers liv på 1700- och 1800-talet är naturligt för Sara Medberg. Hon har inte bara skrivit en roman om ämnet, utan…