När forskning leder till en roman

Att skriva om unga damers liv på 1700- och 1800-talet är naturligt för Sara Medberg. Hon har inte bara skrivit en roman om ämnet, utan…

Kan du berätta om bakgrunden till romanen?

”Myndlingen” är en historisk-romantisk roman som anknyter till mitt akademiska forskningsämne som är flickors uppfostran på 1700- och 1800-talet. Jag skriver som huvudsyssla en doktorsavhandling till temat. Doktorandstudierna fick mig att fundera på hur dåtida ibland ganska stränga uppfostringsideal påverkade en enskild flickas liv och som ett resultat skapades fröken Desideria Sparw, den målmedvetna och något okonventionella hjältinnan i ”Myndlingen”. Bokens namn syftar på att ogifta och gifta kvinnor var omyndiga och stod under en mans förmyndar- eller målsmanskap. Jag ville skriva om detta beroendeförhållande ur ett lättsamt och underhållande perspektiv.

En annan sak som ledde till romanens uppkomst var min beundran för den kända engelska författarinnan Jane Austen (1775-1817). Jag ville beskriva svenska unga damers liv under Austens tid, som till stor del sammanfaller med den gustavianska tiden i Sverige.

Hur lång tid tog det från att du fick idén till att boken publicerades?

Jag har alltid fascinerats av historiska berättelser, galanta gentlemän och damer i vackra dräkter. Under mina universitetsstudier fick jag chansen att skriva min magisteruppsats om flickors uppfostran på 1800-talet och på den vägen är det.

Jag fick idén för romanen 2010, skrev den på fritiden och manuset stod klart 2014. När romanmanuset började vara färdigt fick jag ett stipendium för utgivning av boken från Svensk-Österbottniska samfundet. ”Myndlingen” utgavs sedan år 2015 med hjälp av BoD och detta utgivningssätt passade mig perfekt! Det har varit spännande och lärorikt att få vara med i varje steg i publiceringen.

Har du tips till andra egenutgivare om att ansöka stipendier och delta i tävlingar?

Jag har till min glädje fått stipendier för såväl min doktorsavhandling som mitt skönlitterära arbete. Det finns många stiftelser och fonder som stödjer författare och jag uppmuntrar andra egenutgivare att ansöka stipendier. Det som är bra att tänka på är att göra en tydlig och välmotiverad ansökan. En välgjord arbets- och tidsplan är viktig samt en budget. Betona det nya som din bok bidrar med. Utgå från fakta och var saklig, undvik svåra termer och diffusa uttryck, håll texten kompakt och informativ.

När det gäller författartävlingar är omsorgsfull redigering av stort värde, samt att texten noggrant följer tävlingens genre. Första och sista kapitlet är avgörande. Det första kapitlet måste fånga läsarens intresse och det sista knyta ihop alla trådar. Kombinera konstnärlig inspiration med välvårdat språk och genomtänkt struktur!

Bild

Författaren

Författaren Sara Medberg är teologie magister och doktorand i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet. Hennes romaner presenterar Medbergs specialområde - flickors uppfostran på 1700- och 1800-talen - ur en populärhistorisk synvinkel.

Mer information hittar du på hemsidan

och på bloggen

Vad tycker du är viktigt när det gäller marknadsföringen av den egna boken? Hur har du gått tillväga?

Det är viktigt att försöka lokalisera de läsare som kan tänkas ha intresse för just din bok. Man kan exempelvis skicka ut gratis provexemplar till bibliotek och butiker, erbjuda sig att ställa upp på intervju hos lokala tidningar samt hålla presentationer om ämnet hos olika föreningar och sällskap. Facebook, Twitter, bloggar och andra sociala medier är idag viktiga marknadsföringskanaler.

För att marknadsföra min bok har jag skapat en hemsida ( www.saramedberg.com ) och en blogg ( saramedberg.blogspot.fi ) där jag berättar om unga damers liv i Sverige under Jane Austens tid samt om bakgrundsforskningen till mina böcker. Utöver det planerar jag bland annat att erbjuda boken till museibutiker och slottsbodar. Eftersom ”Myndlingen” handlar om både Sveriges och Finlands kvinnohistoria har jag också tänkt ge ut en finsk översättning av boken för att nå fler läsare.

Vilka tips skulle du vilja ge till andra egenutgivare när det gäller skrivandet?

Att skriva är inspirerande och roligt men speciellt som egenutgivare är det viktigt att arbeta disciplinerat. Målet är att få ut en omsorgsfullt bearbetad och finslipad produkt. Några tips som jag har funnit användbara i romanskrivning är att först skissa helheten och sedan bearbeta en del i taget. Balansera dialog och berättande, tänk på att hela tiden ta handlingen framåt. Glöm inte att redigera och kontrolläsa. Satsa också på omslaget, det ska med en blick skapa ett fördelaktigt intryck om bokens innehåll. ”Myndlingens” omslagsbild är exempelvis en modeplansch från en damtidning som utgavs i början av 1800-talet. Ifall du tycker om att skriva, låt inte tvivel eller kritik hindra dig men ta vara på goda råd. Om du har en bra idé som du drömmer om att förverkliga är det bara att köra på!