Lektören – författarens bästa vän

Använder du kanske små onödiga ord? Skriver du i talspråk? Får du fram ditt budskap? Vilken stil använder du? Detta är några viktiga frågor när…

03.02.2017 · Linda Reumann Skapa bok · Skriva

Att säga att lektören är författarens bästa vän kanske kan verka en smula ironiskt då lektören har som uppgift att kritiskt granska författarens manus, och inte sällan kan det kännas tufft att få tillbaka sin text fullt med kommentarer och förslag på ändringar. Men för att du som författare ska kunna utvecklas och bli bättre (och för att på sikt nå ut till en läsekrets) behöver du få veta vad i texten som inte fungerar.
Emma Åhlén frilansar bland annat som lektör, redaktör och språkgranskare. Man kan säga att det finns två sorters lektörer: förlagslektörer och författarlektörer. En förlagslektör anlitas av förlag för att avgöra om det kan vara aktuellt med utgivning eller inte. En författarlektör anlitas av författaren då man vill ha ärlig och konstruktiv återkoppling och förslag på hur manuset kan bli bättre. Här är det alltid författarens mål som står i fokus. Hon är författarlektör och det är den sortens lektör hon avser i det här inlägget.

I december 2016 blev hon diplomerad lektör efter att ha slutfört Sveriges första yrkesutbildning för lektörer med författarcoachen Ann Ljungberg – en diger praktisk och teoretisk sex månaders utbildning där hon verkligen fördjupade sin kunskap i manusarbete, coachning och manusbedömning. Numera ingår hon också i nätverket Litterära Konsulters Sällskap. Utöver det har hon gått förlagsutbildningen på Lunds universitet och har även examen inom sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap.

HUR FÄRDIGT SKA MANUSET VARA?

Eftersom en lektör tittar på hela manuset är det viktigt att det är helt färdigt från början till slut för att författaren ska få ett så bra utlåtande som möjligt. Manuset behöver därför vara färdigskrivet och redigerat och helt enkelt så bra det bara kan. Ett tips är att se till att ha haft andra läsare av manuset innan du skickar till lektör, så kallade testläsare, så har förhoppningsvis de största felen redan eliminerats. Bra frågor att ställa till en testläsare är: Hur uppfattas mina karaktärer? Är de trovärdiga? Hur fungerar storyn? Var blir det tråkigt? Var är det spännande? Ju mer genomarbetat manus lektören får i sin hand, desto mer konkret hjälp kan författaren få.

VAD GÖR EN LEKTÖR?

Lektören tittar både på helheten i ett manus och hur väl delarna (början, mitten och slutet) hänger ihop. Men lektören tittar också på de olika byggstenar som en roman består av: story och struktur, karaktärer och gestaltning, språk och stil, berättarperspektiv, dialoger, miljöbeskrivningar och genre bland annat. Finns det logiska luckor, konstigheter eller inkonsekvenser? Hur fungerar karaktärerna? Är dialogerna trovärdiga? Finns det partier som är långtråkiga eller överflödiga? Var behöver författaren utveckla historien? I lektörstjänsten ingår inte korrekturläsning eller annan språktvätt, även om jag kan ge generella språkliga råd ibland. Vill man få sitt manus språkgranskat eller korrekturläst erbjuder jag sådana tjänster också, men det kommer i ett senare skede.

HUR JOBBAR EN LEKTÖR?

I lektörstjänsten ingår alltså ett skriftligt utlåtande på minst 5 A4-sidor (beroende på vad som är överenskommet) om hur själva texten fungerar med tydliga förslag och exempel. Dessutom ger jag kommentarer löpande direkt i manuset för att ännu mer tydliggöra och exemplifiera. I utlåtandet lyfter jag upp både det som är bra och vad som kan behöva utvecklas. Huvudfokus är dock på det som kan bli bättre och jag kommer alltid med konstruktiva förslag på hur det kan gå till.

Viktigt att påpeka är att allt lektören skriver är just förslag och det är upp till författaren själv att bestämma vilka råd som ska följas och inte. Det finns av uppenbara skäl ingen garanti att ett manus ska bli antaget av förlag/få många läsare, även om man har gjort precis som lektören föreslagit.
Ett visst mått av tycke och smak finns alltid när man bedömer andras manus, det är ofrånkomligt. Självklart handlar det en del om vilka ämnen man själv är intresserad av och vad man tycker är spännande. Men att bedöma ett romanmanus handlar ändå till störst del om att bedöma ett hantverk – skrivandets hantverk, och kring detta finns en hel del utvecklade metoder och modeller i relation till de olika byggstenarna.


Tips:

Med BoD:s författartjänster kombinerar du tjänster som gör att din bok blir en framgång. Även en professionell språkgranskning

är en viktig beståndsdel för framgångsrika utgivningar.

Kommentarer

 • Låter intressant, tar ni också 350 kronor i timmen som jag blev erbjuden för att få renskrivet vissa delar av manuset.
  Jag har 10 års dagbok som jag tänkte erbjuda bokförlagen.

 • Hej!
  Jag söker en redaktör som kan finputsa min nästa skrönesamling. Den består av äldre och nya skrönor ca 50/50 mix. Manus är på 200 A4 sidor med 1,5 radavstånd.
  Jag kan leverera manus i slutet av mars.
  Måste vara klart senast slutet av juni.
  Är du intresserad och i så fall vad kostar det?
  Goa vindar!
  Jörn

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält