Därför råder det pappersbrist på marknaden

Vad är anledningen och orsakerna till den stigande pappersbristen i Europa?

Den pågående krisen på pappersmarknaden sätter bokproduktionen under press. Precis som alla andra i bokbranschen var BoD nyligen tvungen att reagera och höja papperspriserna.

Papperspriserna har alltid varit föremål för vissa fluktuationer under de senaste åren. Sedan försommaren 2021 har priset dock bara känt en riktning: uppåt. Kostnaderna för tryckpapper och tryckta produkter har ökat med upp till 70 procent sedan dess. Men det är inte bara priserna som har ökat snabbt. Under pandemin har tillgången på papper för produktion av böcker också blivit allt knappare. Vissa typer av papper är till och med tillfälligt otillgängliga. Detta sätter ytterligare press på bokproduktionen. Eftersom papper står för en stor del av de totala produktionskostnaderna har tryckerier och tjänsteleverantörer precis som BoD tvingats anpassa sina egna produktionskostnader.

Orsakerna till den drastiska utvecklingen av papperspriserna och pappersbristen är många. Kort sagt är det främst följande punkter som är ansvariga för krisen: kraftigt stigande energi-, råvaru- och logistikkostnader, brist på råvaror för papperstillverkning och minskad produktionskapacitet. Om vi tittar på de enskilda faktorerna framträder en flerskiktad bild.

Stigande energikostnader

Redan före kriget i Ukraina var de kraftigt stigande energikostnaderna en belastning för pappersproduktionen. I och med kriget har situationen dock blivit ännu mer akut. Papperstillverkning är en särskilt energiintensiv process och påverkas därför särskilt av denna utveckling. En del av pappersindustrin har också övergått från långsiktiga kontrakt till kortsiktiga avtal om energiförsörjning för att spara kostnader på grund av tidigare överkapacitet på marknaden. Nu måste den energi som behövs köpas in till ett högt pris. I vissa fall har detta lett till att pappersproduktionsanläggningar har blivit oekonomiska och att de tillfälligt har stängts. Men logistiken lider också av de höga bränslepriserna och tvingas föra över dessa kostnader på handeln.

Minskad pappersförsörjning

Pandemin ledde till en ytterligare ökning av handeln på nätet och därmed till en ökad efterfrågan på förpackningsmaterial. Detta påskyndade en befintlig trend bland papperstillverkare: omställningen från pappers- till förpackningsproduktion. Detta innebär att mindre papper finns tillgängligt för bokproduktion – samtidigt som efterfrågan på större mängder grafiskt papper nyligen har ökat igen.

Strejk hos huvudleverantör

Den spända situationen på pappersmarknaden förvärrades av en annan oförutsägbar händelse i år. Från början av januari till slutet av april strejkade personalen vid de finska fabrikerna i UPM-koncernen, som är den största leverantören av papper till den tyska marknaden. Strejken resulterade i ytterligare brist på papper, vilket fortsatte att påverka tillgången och priset även efter strejkens slut, eftersom pappersproduktionen endast kan ökas långsamt.

Den kombinerade effekten av de olika faktorerna leder nu till rekordpriser på papper. Samtidigt är situationen på pappersmarknaden fortfarande spänd och oförutsägbar. Energikostnaderna fortsätter att stiga och nya oöverkomligheter dyker upp. Som ett svar på det ryska angreppskriget har FSC till exempel beslutat att inte längre använda trä eller skogsprodukter från Ryssland och Vitryssland i certifierade produkter. (Läs mer om vår FSC-certifierade bokproduktion.) Följden blir också en brist på det papper som behövs för bokproduktion. I den här situationen är vårt mål fortfarande att noga följa utvecklingen och undvika ytterligare prisjusteringar så långt det är möjligt.

Författare

Linda Reumann

Hon har jobbat på BoD sedan hösten 2016. Hon är ansvarig för marknadsföringen, sociala medier och arrangerar bland annat olika evenemang hos BoD. På bloggen delar hon tips och råd kring bokutgivning och marknadsföring.

Fler inlägg

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält