Vårt mål: bästa miljövänliga bokproduktion

Hur miljövänligt kan vi producera böcker? I denna artikel beskriver vi vilka förändringar vi har implementerat i riktning mot en så hållbar bokproduktion som möjligt,…

22.06.2020 · Linda Reumann Allmänt · Skapa bok

Den här artikeln handlar om temat hållbarhet hos BoD. Vi har alldeles nyligen anpassat vår bokproduktion till att bli ännu mer hållbar och miljövänlig. Med anledning av detta presenterar vi vad som redan skett, vad som kommer att ske samt vilka förändringar som pågår just nu.

PRINT-ON-DEMAND

Med print-on-demand trycks endast det antal böcker som redan köpts. Detta förhindrar att ett för högt antal böcker trycks, vilka sedan måste lagras eller slumpas bort. Att slumpa bort böcker innebär att t.ex. en bokhandel säljer böckerna billigt som felexemplar. Ifall man trots detta inte blir av med böckerna så utrangerar man dem. Print-on-demand-processen, alltså att endast trycka det antal böcker som efterfrågas, är mer miljövänligt än att trycka en viss upplaga. Sparsamhet med resurser är stommen i vår affärsmodell, därför är hållbarhetsarbete viktigt i hela företaget. Vi förbättrar bokproduktionen konstant för att få den så miljövänlig som möjligt. Detta betyder att vi måste förena ekonomiskt agerande med miljömedvetenhet.

Vissa reformer är dock enklare än andra. En del enkla omställningar kan vi implementera snabbare än andra. Det beror på att produktionsprocessen är komplex och att stegen i processen är synkade med varandra. Tyvärr kan man inte ändra varje moment så enkelt. Därför behövs en mer intensiv undersökning och anpassning av varje nivå inom produktionsprocessen, något som vid första anblicken ofta inte märks utifrån.

Vad har vi på BoD uppnått hittills?

Vår Energipolitik

Bokproduktion är en mycket energiintensiv process. Därför lägger vi stor vikt vid varsam hantering av de resurser som används, som t.ex. vatten, energi och luft och vi arbetar kontinuerligt med att optimera produktionsprocessen.

Sedan 2014 arbetar vi med att förbättra vårt CO2-fotavtryck, vi försöker alltså att förminska mängden CO2 vi producerar inom en viss tid. Med anledning av detta har vi introducerat en besiktning av vår energipolitik med årliga mål som ämnar att reducera energiförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen. Vårt system för energimanagement samt ett system för energkartläggning mäter och övervakar energiförbrukningen. Vårt energiteam utvärderar förbrukningen och är tillsammans med alla medarbetare ansvarigt för planering och implementering av nya energisparåtgärder. 2019:s åtgärder sänkte den specifika totalförbrukningen av energi (kWh per 1000 tryckta sidor) med 11% jämfört med året innan.

FSC-CERTIFICERADE BOKSIDOR

Alla våra böcker trycks sedan nästan tio år tillbaka på FSC-MIX-certifierat papper. Detta innebär att vi använder papper som består av minst 70 % FSC-certifierat eller godkänt återvinningsmaterial och att de övriga 30 % uppfyller kraven för kontrollerat trä, vilka framtas av FSC Controlled Wood Standard.

Virke som inte accepteras i FCS-märkt trä är (Klicka här för mer information.):
-olagligt avverkat virke,
-virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter,
-virke från avverkningar som hotar höga naturvärden (high conservative value),
-virke från områden som avskogas eller omförs till plantager och
-virke från områden med genmodifierat trädslag.

Klicka här för mer information på engelska.

MASKINER OCH ANLÄGGNINGAR

Om nya enheter eller maskiner måste köpas så prioriteras de som använder energi och råvaror mest effektivt. På detta sätt sparar vi resurser på lång sikt och maskinerna är samtidigt hållbara.

Men det är inte bara inom produktionen som vi beaktar miljön. Förra året ändrades två saker inom frakten:

GRÄS ISTÄLLET FÖR TRÄ

Hittills har förpackningar gjorda av en blandning av trä och återvunnet papper använts för frakt av böcker. Det nya förpackningsprojektet startade 2019 och implementerades redan samma år. Sedan dess fraktar vi böckerna i en förpackning som består av 30 % gräs.

Vi använder den nya förpackningen i främsta hand för små leveranser där inget fyllmaterial behövs, för att spara på resurserna och för att producera mindre avfall för dig som slutanvändare.

Fördelar med vår gräsförpackning:
– snabbt förnybar råvara,
– lägre vatten- och energiförbrukning i produktionen,
– lägre koldioxidutsläpp,
– ingen användning av kemi och
– besparing av träresurser.

Många kritiserar detta ifall gräset tagits från områden där det senare saknas. Gräset för vårt förpackningsmaterial kommer från oanvända områden i regionen och inte från ytor för foderindustrin.

De större paketen som vi använder t.ex. för småupplagor är fyllda med återvunnet papper som vaddering. För frakt till mellanhandeln och bokhandeln använder vi återanvändbara förpackningar av plast, sk. boklådor.

PLAST, ÄR INTE DET SKADLIGT FÖR MILJÖN?

Naturligtvis är andra material som tex. kartong bättre för miljön i och med att de är biologiskt nedbrytbara. Men de håller inte speciellt länge. Och vid tillverkningen av plast produceras inte mycket koldioxid. Livslängden och avfallshanteringen är dock problematiska. Våra lådor används i många år och därför måste dessa vara så robusta som möjligt. Om man tar hänsyn till hela livscykeln när det gäller långlivade återanvändbara förpackningar så är plastförpackningar, ekologiskt sett, faktiskt bättre än andra förpackningsmaterial.

INGEN PLASTTEJP MER

Visste du att pakettejp måste sorteras separat från kartongen vid avfallshantering? Det är knappast någon i ett privathushåll som sorterar dessa båda material separat, även om kartongen är papper och tejpen är plast. Men sedan vår andra innovation är det inte längre nödvändigt att göra detta!

Den gamla tejpen av PVC och PP byttes ut mot miljövänlig packtejp som består av förnybart material. Robust kraftpapper beläggs på ena sidan med ett växtbaserat lim som först limmar när det kommer i kontakt med vatten. Paketet blir på så sätt säkert förseglat samt skyddat från manipulation med förslutningen, eftersom manipulering skulle synas direkt. Tejpen är dessutom okänslig för värme, kyla, damm, ljus etc. och kan därför förvaras längre än den konventionella plasttejpen.

Både kartongen och tejpen är organiska och därför förnybara, limmet i tejpen består av potatisstärkelse (Dextrin). Därför kan båda slängas i pappersåtervinningen.

En positiv bieffekt är den minskade förbrukningen p.g.a. den högre stabiliteten. Hittills behövde några paket limmas flera gånger.

Materialförbrukningen minimeras också av maskinen som limmar tejpen. Med ett enkelt knapptryck matar den ut en remsa med packtejp i angiven längd och ingen anställd behöver klippa av ett stycke för hand.

NÅGOT NYTT I PIPELINEN?

Ja! Vår energipolitik koncentrerar sig på att kontinuerligt producera mer hållbart. Varje år utvecklas och genomförs nya åtgärder. Vårt projekt med nya förpackningar är p.g.a. dess komplexitet ännu inte helt slutfört. Dessutom finns det nya teman som vi vill ägna oss åt.

Vi kommer att säkerställa, vid varje nytt beslut,  att våra böcker fortsättningsvis är av högsta kvalitet och att alltid välja det som ur en ekologisk synvinkel är det bästa alternativet.

FÖRPACKNINGSKLISTERMÄRKE AV GRÄS

Hittills har vår förpackningstejp varit försedd med vår logotyp. Med vår nya miljövänliga packtejp är detta inte möjligt. Därför kommer det snart att finnas klistermärken tillverkade av gräspapper! Och naturligtvis kommer vi att använda kartonger gjorda av gräspapper även för de större paketen.

PLASTINSLAGNING

Vi jobbar på temat plastskyddsfolie som transportskydd sedan ett tag tillbaka. Vår skyddsfolie är en s.k. monofilm. Det innebär att den består av en sorts plast som lätt kan återvinnas. Avfallet från tryckningen går till återvinning. Trots detta frågar vi oss om det inte finns bättre lösningar. Åtskilliga förlag arbetar redan med andra alternativ, tex. förseglingsetikett eller pappersbanderoller.

Och vi jobbar redan med en ny lösning. Innan vi fattar beslut vill vi vara helt säkra på vad som är absolut bäst ur ett ekologiskt perspektiv. Det finns många alternativ och möjligheter och inte en enda lösning. Komplett avskaffande betyder t.ex. förändringar och anpassningar av maskinerna i produktionen. Man måste även se till att böckerna inte skadas vid transporten. För att kunna ersätta skyddsfoliet med banderoller eller etiketter måste tryckprocessen förändras, maskinerna förmodligen bytas ut och möjligtvis måste vi hitta nya leverantörer. Dessutom är papper tyngre än skyddsfolieplasten. Användningen av banderoller skulle leda till högre vikt i transporten vilket i sin tur leder till högre bränsleförbrukning. Detta är faktorer vi måste ta hänsyn till, vilket också kräver mycket planerande.
Tidigare, när inbundna böcker inte var inplastade, så producerade bokförlagen alltid några extra skyddsomslag som de kunde skicka till bokhandlarna, ifall dessa hade skadats under transporten. Detta tillvägagångssätt var inte avfallsfritt och innebar en extra transportväg. Även här måste avvägas vad som är mest bäst för miljön: en större mängd återvinningsbar plastfilm eller en mindre mängd med skyddsomslag som blir till restavfall.

För närvarande testar vi alternativ till skyddsfoliet och vi funderar på hur vi ska göra det möjligt för våra författare och förlag att välja själva, om de om de vill skyddsfolie på sina böcker eller inte.


SLUTSATS

Med vår energipolicy, FSC-papper och nya maskiner och system kommer vi gradvis att uppnå vårt mål att producera böcker på allra mest ekologiska sätt. Med våra nya förpackningar och den miljövänliga packtejpen är vi ett steg närmare detta mål. Och vi planerar ytterligare förändringar i framtiden, som till exempel våra klistermärken av gräs eller alternativ för skyddsfoliet.

Om du vill lära dig mer om bokproduktion kan du ta en titt bakom kulisserna i den här artikeln.

Artikel översatt av Anna-Karin Winqvist.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält