Hur definierar du din målgrupp?

Genom att du kartlägger din målgrupp når du dina läsare på ett mer effektivt sätt och sparar dina resurser, både när det gäller tid och…

Framgång och bokförsäljning kommer oftast inte av sig själv utan kräver aktivitet och planering. Det viktigaste av allt är ändå att få rätt person att hitta, läsa och älska din bok. Få dem sedan att prata om din bok med andra för att sprida intresset bland andra läsare. Det kan låta omständigt och tråkigt att prata om målgrupp när man talar om något så underbart som en riktigt bra bok, men vill man träffa rätt så är det oerhört viktigt. Är du osäker på vilken målgrupp som är rätt för dig? Då ska vi hjälpa dig att reda ut det. Att hitta rätt målgrupp för just dig är superviktigt!

Vi har sammanställt 3 viktiga frågor som hjälper dig på vägen.

Vad innebär en målgrupp och varför är den så viktig?
Din målgrupp är en definierad grupp av människor som du vill nå genom din marknadsföring. Målgruppen kan ha en eller flera gemensamma demografiska egenskaper, samma psykografiska egenskaper, liknande livsstil eller livssituation etc. Några faktorer som spelar roll är: kön, ålder, familjetyp, inkomst, yrke, personlighet, läsares uppfattning om lika värden etc. Analysera vem som kan vara intresserad av innehållet och ämnet i din bok. Vilka intressen har de? Vad gör de när de inte läser?
Det blir mer effektivt om du riktar dig till rätt målgrupp och kräver mindre resurser både när det gäller tid och pengar. Du når fler potentiella läsare med mindre ansträngning. Baserat på målgruppen väljer du kanaler, kommunikation och stil i annonskampanjen.
När du nu vet vem som är din målgrupp, vilka kanaler skall du använda för din kommunikation?
Var rör sig din målgrupp? Är de aktiva i sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, bloggar, webbsidor eller kanske mer i tryckta tidsskrifter, event, evenemang, organisationer, kurser, bibliotek, klubbar och föreningar? Brukar de handla böcker på nätet eller hellre direkt i bokhandeln? Har de kanske direktkontakt med olika föreningar och institutioner? Det är viktigt att analysera hur du skall nå dem. Om du har publicerat en bok om nyttig och näringsrik vegansk mat så kanske din potentiella läsare även är intresserad av djurens rättigheter, hälsosam livsstil, yoga, miljö och naturskydd. Kom dock ihåg: Om du använder dig av alldeles för många olika kanaler så når du många, men du kanske också missar dina potentiella läsare.
Hur skall du kommunicera med dina potentiella läsare för att väcka deras intresse?
Du bör ta reda på varifrån de hämtar sin information, för att på så sätt veta hur du skall planera din kommunikation, annonser och eventuellt kampanjer. Hur tror du att din målgrupp vill bli tilltalade och vilka litar de på? Vill du vara en rolig och busig barnboksförfattare eller en seriös och professionell fackboksförfattare? Anpassa din kommunikation, ditt sätt att skriva och uttrycka dig på för att väcka intresse och bygga upp övertygelse och förtroende. Riktar du dig till ungdomar så kanske de tycker det blir roligare och intressantare om man sammankopplar kommunikationen med dem genom att använda ”deras” språk, ordval, tonfall eller en ”yngre” kommunikationsstil med modernare ord.

Att sälja sig själv i kommunikationen är viktigt men det är viktigt att inte bara fokusera på sig själv. Risken är att läsaren upplever informationen som ointressant, “reklamig” och utan trovärdighet. Försök att vara så tydlig, enkel och konkret i ditt innehåll som möjligt. Gör det enkelt för mottagaren att ta till sig informationen.
Att planera din kommunikation gör det även möjligt för dig att bestämma vilken image du vill ge till din målgrupp. Det är viktigt att bygga upp ditt författarnamn som varumärke.

Content marketing handlar om att skapa och nå ut med så relevant och värdefullt innehåll som möjligt. Innehåll som gör nytta för en specifik grupp människor. Lyckas du med detta så stärker det samtidigt ditt varumärke och bygger relation med läsarna. Väl spenderat arbete med andra ord!

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält