Pliktexemplar, hur många böcker ska man skicka?

Enligt lagen för pliktleverans ska ett pliktexemplar av alla publikationer som sprids till allmänheten levereras till 7 olika bibliotek. Vi berättar vad som gäller.

Tack vare lagarna om pliktexemplar samlar Kungliga biblioteket in nästan allt som ges ut i Sverige.

Den första pliktlagstiftningen kom år 1661. Då var den ett censurinstrument, ett sätt för statsmakten att kontrollera skrifter innan de spreds till medborgarna. Numera stödjer lagen om pliktexemplar KB:s arbete med att samla in Sveriges kulturskatt. Utan pliktleverans hade KB inte varit den rika källa till kunskap som biblioteket är idag.

Utöver KB (Kungliga Biblioteket) finns ytterligare sex svenska så kallade pliktbibliotek – universitetsbiblioteken i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Förutom till KB måste leverantörerna även skicka ett exemplar av varje bok till dessa pliktbibliotek.

Materialet ska vara avsett för spridning till allmänheten eller en större sluten krets i Sverige. Det kan vara allt från böcker till manualer, reklam, kartor eller vykort. Det kan också vara en kombination av text, ljud och bild, som en lärobok med tillhörande dvd.

Vid egenutgivning och print-on-demand har frågan om pliktexemplar ofta dykt upp. Det är speciellt frågor om vem som ska skicka in exemplaren (är det egenutgivaren eller tryckeriet?) och huruvida print-on-demand-titlar över huvud taget ska skickas in. Print-on-demand-titlar trycks på beställning och då är den slutgiltiga upplagan ofta oviss. I grunden lyder regeln att sju pliktexemplar skickas in vid upplagor på över 30 exemplar, vid upplagor under 30 exemplar skickas endast två exemplar in –  till Kungliga Biblioteket och Lunds universitetsbibliotek. BoD skickar även ett tryckt exemplar till BTJ utan extra kostnad.

Är du registrerad som förlag hos BoD är det förlagets eget ansvar att ta hand om försändelsen av pliktexemplar. 

VEM STÅR FÖR FÖRSÄNDELSEN?

Det är utgivaren, tryckeriet eller förlaget som är ansvarigt för att pliktexemplaren levereras och som även står för kostnaderna av trycket och försändelsen. Publikationer som trycks i Sverige levereras av tryckeriet. Om boken trycks utomlands, måste utgivaren eller författaren ta hand om pliktexemplaren själv.

BoD har från början tagit på sig ansvaret och skickar ut pliktexemplar av alla titlar som är utgivna med BoD:s ISBN. Du behöver som författare inte bry dig om att trycka och sända ut exemplaren, utan kan helt och hållet koncentrera dig på det väsentliga: skrivandet och marknadsföringen.

ANTALET PLIKTEXEMPLAR PÅ EGENUTGIVNA BÖCKER ÖKAR

Kungliga biblioteket tar emot en stor mängd pliktexemplar om året och ca 19% av dessa år 2020, var egenutgivna titlar. År 2016 var det 13%.

Egentligen hade man räknat med att antalet pliktexemplar skulle bli färre på grund av den ökande digitaliseringen av publikationer, men utvecklingen och möjligheterna att ge ut en bok själv har däremot haft effekten att fler böcker ges ut. Att kunna framställa PDF-filer av boken och skicka den till publiceringsplattformer eller tryckerier överallt i världen har inte bara gjort det lättare att förbigå de traditionella bokförlagens selektionsprocess, utan har även lett till ett ökat antal publikationer.

Mer information finner du hos Kungliga Biblioteket.

Författare

Linda Reumann

Hon har jobbat på BoD sedan hösten 2016. Hon är ansvarig för marknadsföringen, sociala medier och arrangerar bland annat olika evenemang hos BoD. På bloggen delar hon tips och råd kring bokutgivning och marknadsföring.

Fler inlägg

Kommentarer

  • Hej!

   Vi har en prisberäknare på vår webbsida där man kan se vad det kostar per exemplar. Kostnaden beror på vilket format man väljer, inbindningen, papperssorten, om man ska trycka färgsidor eller svartvita sidor etc.
   Man får även mängdrabatt beroende på hur många böcker man beställer.
   Här är länken till prisberäknaren: https://www.bod.se/forfattare/ge-ut-bok/prisberaknare.html

   Med vänlig hälsning Linda/BoD

 • Hej Linda
  Vad kostar det att få hjälp med tryck av en bok. A5 format. 50 sidor. 10 färg bilder. En bild som omslagsbild. Antal ex 10 stycken

 • Har en fråga, i vilket format skall texterna vara, går det bra med Page Maker, eller måste det vara World. Hur stora skall bilderna vara. Skall det vara TIF eller Jpeg?

  • Hej!
   Jag förmodar att du menar storleken på typsnittet. Det är något som man väljer själv beroende på vem som ska läsa boken. För att skapa en bok med BoD så krävs det 2 tryckfärdiga PDF-filer anpassade till det format som boken ska ha. En PDF-fil är för inlagan och den andra för omslaget. Använder man bilder bör de ha minst 300 dpi så att de har en hög upplösning. Du skapar inlagan själv och kopierar in bilderna där de ska vara. Du bestämmer själv om de ska vara TIF eller JPG. Inlagan sparar du sedan som en PDF-fil.

   Med vänlig hälsning Linda/BoD

 • Hej.
  Jag är fotograf som arbetar enbart i svartvitt och planerar en bok med svartvit fotografier plus lite text. Vilka värden bör svart och vitpunkten i bilderna ha för att inte slå igen eller fräta ut? Och kan man beställa provtryck på bilder/sidor eller har ni någon testprint med gråskala som går att beställa? När jag beställer ett projekt typ Classic för 799:-, tillkommer det sedan kostnad per bok jag vill ha, tex 799 plus bokkostnad*5?

  /micke p

  • Hej!

   Vi trycker digitalt med print-on-demand. Vi rekommenderar alltid att alla bilder har minst 300 dpi. För böcker med mycket bilder/foton så rekommenderar vi även att man väljer 120 gr papper eller t.o.m. 200 gr. papper, så att bilderna inte lyser igenom. Vi har två olika tryckförfaranden: Standardtryck (inkjet) och Premiumtryck (toner). För böcker med många bilder så bör man välja Premiumtryck. Om det är utfallande bilder (alltså bilder som tar upp hela sidan) måste man lägga till en beskärningskant på 5 mm på varje kant av sidan.
   Du kan alltid göra ett Fun-projekt och bara beställa 1 exemplar för att göra ett provtryck. Tryckkostnaden ser du i vår prisberäknare på webbsidan.: https://www.bod.se/forfattare/ge-ut-bok/prisberaknare.html

   Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.
   Med vänlig hälsning Linda/BoD

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält