Gör din bokidé till verklighet

Laszlo Hegedüs hade bokidén att skriva ihop ett kortare presentationsmaterial som han kunde lämna ut till åhörarna i sin föreläsning i ämnet skoljuridik

Du gav ut ”Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv” – vad var drivkraften bakom din bokidé?

Det hela började med att jag för cirka två år sedan skulle hålla en föreläsning i ämnet skoljuridik ur ett föräldraperspektiv. Jag hade kämpat flera år med min sons skolsituation och jag ville dela med mig av mina erfarenheter och visa hur jag praktiskt gick till väga för att tillvarata min sons rättigheter i skolarbetet. Syftet var att sprida kunskap om skollagen och hjälpa föräldrar vars barn befann sig i en svår skolsituation.

Svårt att begränsa materialet

Min tanke från början var att skriva ihop ett kortare presentationsmaterial som jag kunde lämna ut till åhörarna inför föreläsningen. Men när jag väl satte igång och skriva på min bokidé så hade jag så mycket att berätta att det blev svårt att begränsa materialet. Jag började också inse att skapandet av boken blev en viktig pysventil för mig personligen. Skrivandet fick mig att börja reflektera och bearbeta allt det svåra som jag och min son hade varit med om. Författarskapet blev mitt sätt att sätta punkt och gå vidare i livet.

Hur såg din skrivprocess ut? Följde du en viss plan?

Innan jag skred till verket med min bokidé så gjorde jag en liten efterforskning för att skapa mig en bild av vad som hade skrivits i ämnet skoljuridik. De flesta böcker som tog upp skollagen var opersonliga och ganska svåra att förstå för en vanlig förälder. Dessutom tog de inte upp den praktiska tillämpningen, något som jag tyckte var viktig.

Min bokidé

Min bokidé var att skapa en handbok som den enskilde föräldern kunde ta till sig och använda i sin vardag. Jag noterade också att det fanns många böcker där ute som tog upp hur det är att leva med kognitiva funktionshinder. Dessa berättelser var gripande men tyvärr tog ingen upp hur verkligheten såg ut för den enskilde eleven, och familjelivet i stort, när det inte fungerade i skolarbetet. Jag bestämde mig för att försöka varva dessa perspektiv och samtidigt göra berättelsen till min egen genom att sätta ord på de tankar som jag bar på när jag stred mot skolan.

Boken handlar ju trots allt om min son

Det fanns mycket personligt som jag ville ta upp i boken och jag funderade länge på hur jag skulle framställa min berättelse. Boken handlar ju trots allt om min son och jag var rädd att boken skulle bli för utelämnande. Jag försökte arbeta efter mottot att bara ta upp så mycket som jag trodde att min son skulle tycka var okej den dagen han valde att själv läsa boken.

När jag väl hade bestämt vilka tre perspektiv jag skulle ta upp började jag skapa en disposition. Jag utgick från principen att forma ett träd. Upplägget gick ut på att bestämma grenarna i trädet (rubrikerna) innan jag inriktade mig på löven (innehållet).

Den röda tråden

Bokens röda tråd skapade jag genom att skapa rubriker som beskrev syftet med just det kapitlet. På så sätt fick jag en bra överblick av innehållet och jag kunde enkelt kontrollera att jag fått med alla viktiga aspekter av min berättelse. När jag var nöjd med dispositionen började jag klä rubrikerna med innehåll. Allt eftersom min bokidé och själva boken växte fram gick jag tillbaka till dispositionen och utvärderade om rubrikerna fortfarande var relevanta eller om de behövde justeras. Jag tog också ställning till om nya rubriker behövde tillföras för att inte tappa den röda tråden.

Vilka författartjänster bokade du inför utgivningen och vilken nytta hade du av dem?

Eftersom jag kände att jag blev hemmablind efter ett tag så ville jag att någon med ”friska ögon” skulle läsa igenom manuset innan utgivningen. Jag beställde därför en språkgranskning vilket höjde kvalitén på manuset. BoD hjälpte även till att utforma bokens baksidestext.

För en tid sedan var du gäst i Nyhetsmorgon på TV4. Hur var det att uppnå denna uppmärksamhet med din bok?

Jag är oerhört tacksam att jag fick chansen att medverka i TV och belysa ett så viktigt ämne. Tipset att medverka i TV fick jag av en god vän som tyckte att jag skulle kontakta Nyhetsmorgon och skapa opinion den vägen. Programmet fick stort genomslag. Inte bara för mig personligen eftersom bokförsäljningen tog fart utan för hela den grupp som jag representerar. Klippet spreds snabbt på sociala medier och många hörde av sig till mig efter inslaget och tackade mig för att jag belyste ämnet på ett så bra sätt.

bokidé, skoljuridik

Författaren

Laszlo Hegedüs är 49 år gammal. ”Skoljuridik ur ett föräldra-
perspektiv” är den första bok som han skrivit i ämnet skoljuridik. Till vardags arbetar Laszlo i försvars-
industrin som program-
kontorschef. Han har lång erfarenhet av att leda målstyrda grupper och  vet vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare. Han och hans fru har varit tillsammans i trettiofyra år och de har två barn som är tretton och elva år gamla.
Idag håller Laszlo föreläsningar i ämnet skoljuridik från ett föräldra-
perspektiv.

Har du frågor om Laszlos berättelse eller känner att du behöver stöd så är du välkommen att höra av dig till Laszlo via mejl: skoljuridik@gmail.com. Han finns även på Facebook under namnet Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv.
Han lovar att återkomma till dig.

Köp böckerna i BoD:s bokshop

Har du marknadsfört din bok även på andra sätt?

Jag kontaktade Attention i Stockholm och frågade om de hade lust att marknadsföra boken i deras organisationstidning, vilket de gjorde. Jag har också skapat en Facebook-sida som heter Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv där jag tar upp viktiga delar i min bok. Idag håller jag också föreläsningar runt om i Stockholm och då passar jag på att marknadsföra boken lite extra. Slutligen har jag delat ut gratisex till bibliotek, branschtidningar och organisationer som jag vet kommer i kontakt med den målgrupp som jag vänder mig till i min bok.

Planerar du att ge ut fler böcker och i så fall varför?

Jag funderar på att ta upp hur livet ser ut för min son efter det att han lämnade skolan. Trots att mycket har blivit bättre på den nya skolan så märker jag att det finns stora brister i sättet skolan bedriver sin verksamhet på. Tyvärr finns det allvarliga systemfel i dagens skolsystem som gör att barn med särskilda behov far illa. De får svårt att lita på skolan och hamnar ofta i ett utanförskap. Det här är ett stort samhällsproblem som jag skulle vilja prata mer om i en uppföljare.

Vad betyder din bokutgivning för dig personligen?

Jag är stolt över att jag lyckades driva igenom min bokidé och jag är tacksam för all den uppmärksamhet som boken har skapat. Men det som verkligen betyder något är att boken faktiskt gör skillnad för de föräldrar som behöver hjälp i skolfrågor. Jag blir dagligen kontaktad av föräldrar som är tacksamma för att jag delat med mig av mina erfarenheter. Detta värmer.

Har du tips till andra som funderar på att ge ut en bok om ett tema som de känner starkt för?

Våga tro på din idé och gör den till verklighet oavsett vad omgivningen tycker och tänker. Med hjälp av företag som BoD kan du få hjälp att genomföra ditt bokprojekt utan att det behöver kosta en förmögenhet. Dock tycker jag att du ska vara ärlig mot dig själv när det gäller tiden och energin som du behöver lägga ner för att förverkliga din dröm. Allt som är viktigt tar tid och kräver hårt arbete, så också att arbeta fram ett bra manus. I mitt fall tog det över ett år. Lycka Till!