Internationell indieframgång

Goda placeringar i internationella tävlingar för egenutgivna böcker har resulterat i god synlighet och en större läsarkrets för den finska egenutgivaren Raita Jauhiainen.