Lär känna BoD:s författare!

Tack 2020! Under denna tid av pandemi över hela världen, publicerade Magdalena Väpnargård två böcker.

01.12.2020 · Linda Reumann · Författare