Egenutgivning blomstrar på bokmarknaden

I och med att vi spenderar mer tid hemma nu, använder författare tiden för att skriva. Detta innebar att bokutgivning genom BoD – Books on…

Egenutgivning är en utav de viktigaste utvecklingarna de senaste åren inom bokbranschen i världen. Det ger författaren friheten att kunna bestämma helt fritt över bland annat innehåll, formgivning, pris och att kunna publicera sitt verk enkelt och snabbt för att nå ut till läsarna.

BoD genomförde för fjärde gången en omfattande europeisk undersökning i egenutgivning i samarbete med University of Applied Management i Erding, Tyskland. Vi ville förstå hur du som författare utvecklar dina strategier inom marknadsföring, vilka skillnader du ser i olika litterära genrer, hur du når ut till din läsarskara och i vilken utsträckning du bygger upp ditt nätverk med bloggare och andra författare. Över 3 200 författare från åtta olika länder deltog: Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Danmark, Frankrike och Spanien. Tidigare undersökningar gjordes 2013, 2014 och 2016. Här presenterar vi en del av resultaten.

Det framgick i undersökningen att de svenska författarnas största skrivmotiv är att underhålla läsarna, förmedla personliga erfarenheter och att stärka den personliga utvecklingen. Att de mest populära genrer bland egenutgivarna visade sig vara fackböcker, romaner och noveller återspeglar detta. Barnböcker, Science-Fiction och fantasy är genrer som växer i popularitet. Svenska egenutgivare lägger inte stor vikt på att få höga inkomster på sina verk. Det är betydligt viktigare i de andra europeiska länderna, speciellt i Spanien.


UTGIVNINGSFORMAT

Egenutgivarna ger oftast ut sina böcker både som tryckt bok och e-bok, för att på så sätt nå ut till fler läsare och öka uppmärksamheten kring boken. I jämförelse med under-sökningen som gjordes 2016 är det fler författare nu som ger ut sin bok i båda formaten.
Resultat från 2016 var följande:
52 % tryckt bok och e-bok
45 % endast tryckt bok
3 % endast e-bok

Om man jämför med de andra europeiska länderna ser man att de tyskspråkiga författare är de som lägger störst vikt på att ge ut sin titel både som tryckt bok och e-bok.  I Spanien ger var tionde författare ut sin bok endast som e-bok.

*DACH: Tyskland, Österrike, Schweiz


COMMUNITY

Många egenutgivare hade redan innan sin första bokutgivning byggt upp en egen community inom något bestämt tema.

Författare investerar mer tid och pengar på marknadsföring när det redan finns en aktiv community. Att ha en befintlig community eller inte, påverkar bokutgivningen. Det anser ca. två tredjedelar av de svenska författarna. Om skriv-motivationen är att informera läsarna och att förmedla kunskap, är oftast en community redan uppbyggd. (Grupper i sociala medier eller föreningar finns redan.)

De franska författarna är de mest aktiva i Europa på att bygga upp en community, men bara 39 % svarade att detta påverkar deras bokutgivning. I Finland däremot är det 87 % som drar nytta av sin community för att skapa uppmärksamhet kring boken och på så sätt öka försäljningen.

Uppbyggnaden av en egen community sker oftast genom Facebook, egen webbsida och blogg. Andra plattformer som används i Sverige är Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr och Fanfiction, varav LinkedIn och Twitter används mest. I Frankrike, Spanien och Sverige är Instagram populärt. Skrivplattformen Wattpad används mest av spanska författare.

*DACH: Tyskland, Österrike, Schweiz


NETWORKING

Hur aktivt nätverkar författare med andra författare? Nybörjare i egenutgivning nätverkar mer aktivt med andra författare eftersom de har större behov av att utbyta kunskap och erfarenheter, tips och idéer. Egenutgivning i Spanien har inte funnits lika länge som i andra länder, därför nätverkar där författare mer med varandra. Finländska och svenska författare däremot nätverkar minst i Europa.

Författare som nätverkar är de som är aktiva när det gäller att bygga upp en community, vill gärna underhålla andra med sina böcker samt göra en personlig utveckling. De riktar sig till en yngre läsmålgrupp, investerar mer tid i sociala medier samt mer tid och pengar på marknadsföring, samarbetar ofta med bloggare, är oftast kvinnliga och yngre författare. Svenska författare svarade att de viktigaste ämnen som de pratar med varandra om är: skrivandet (75 %), egenutgivning (67 %), marknadsföring (58 %) och medverkan på mässor & event (37%).

*DACH: Tyskland, Österrike, Schweiz


EGENUTGIVNA TITLAR BLIR MER PROFESSIONELLA

En professionell och väl designad formgivning är viktigt för bokens framgång. Ett professionellt utformat omslag, som är anpassat till bokens genre, väcker intresset hos potentiella läsare och förmedlar ett positivt intryck av boken. Det är ett av bokens marknadsföringsverktyg. Ett stort antal svenska egenutgivare är medvetna om detta och undersökningen visar att 36 % av deltagarna anlitar sakkunniga experter för att skapa boken. År 2016 var det bara 29 %. Deltagarna i Sverige svarade att de vanligaste tjänsterna som de anlitar professionell hjälp för är omslagsdesign (79 %), korrektur-läsning (65 %) och språkgranskning (52 %).

Egenutgivarna anlitar mest tjänster inom omslagsdesign, korrekturläsning och språkgranskning. Spanjorerna, tar mest hjälp i Europa gällande design av inlagan.

*DACH: Tyskland, Österrike, Schweiz


MARKNADSFÖRING

En annan viktig faktor för bokens framgång är marknadsföringen. Här svarade 33 % av deltagarna att de skapat en egen webbsida och skickar ut recensionsexemplar. 30 % tycker det är viktigt att delta på mässor och event medan 26 % av författarna har en egen blogg. Att investera i nätreklam på olika plattformar tycker 24 % är viktigt. De sociala medier som används mest av egenutgivarna är Facebook och Instagram. 60 % av deltagarna svarade att de investerar mindre än en timma i veckan medan 21 % investerar upp till 3 timmar i veckan på att marknadsföra boken i olika kanaler. Författare som investerar mer tid på marknadsföringen av boken erhåller högre inkomst vid bokförsäljning. Det framgick i undersökningen att totalt 14 % av de svenska egenutgivarna har tjänat upp till 50 000 kr på sin bokförsäljning. Marknadsföring lönar sig!

För att marknadsföra boken använder svenska författarna många olika åtgärder. Här ser vi att många skapar sin egen webbsida (33 %) och blogg (26 %), deltar på mässor och event (30 %), sänder recensionsexemplar (33 %) och investerar i nätreklam (24 %).

Vill du veta vad författare gör i de andra länderna finner du hela undersökningen här.

Försök att etablera dig själv och din bok eller böcker som ett varumärke för att binda dina läsare och även för att vinna nya. Försök även att föreställa dig hur dina läsare uppfattar dig och dina titlar. Att skapa ett enhetligt varumärke som författare – både online och offline – skapar igenkännande hos läsarna. Det är viktigt att ha en enhetlig bild gällande all design, bildspråk, färg och stil på din webbsida, blogg, dina kanaler i sociala medier och i all marknadsföringen av boken.

Här ger vi dig mer tips om hur du skapar ditt författarnamn som ett varumärke.

Det är framför allt franska och finländska författare i Europa som skapar ett enhetligt varumärke. Svenska egenutgivare är de som tänker minst på detta.

Författare som investerar mer tid på marknadsföringen, tjänar mer pengar på bokförsäljningen.


Vill du som författare veta mer om om hur andra författare, både i Sverige och i Europa, tänker och utvecklar sina strategier inom marknadsföring, når ut till sin läsarskara och i vilken utsträckning de bygger upp sitt nätverk med bloggare och andra författare? Läs då gärna vidare i vår utförliga undersökning som du finner här. Vårt pressmeddelande gällande undersökningen kan du ta del av här. Vill du kanske även ta del av undersökningen från 2016, finner du den här.


Är du själv författare?

Vilka tankar väcker vår undersökning om egenutgivning och dess resultat hos dig? Varför skriver du? Nätverkar du med andra författare? Vad är viktigt för dig gällande marknadsföringen av din bok? Svara gärna som kommentar nedan.

Kommentarer

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält