Skriva en bok: Förberedelser (Del 1/4)

Jeanette Niemi är skrivarcoach och visar hur man som författare kan dela upp sitt arbete i mindre delar för att ta sig igenom hela långa…

16.02.2018 · Linda Reumann · Skriva