En uttrycksfull författarpresentation

En professionell författartext bör inte underskattas eftersom den är en del av din bokpresentation. Hur beskriver du dig själv i din författarpresentation?