Romance – 7 tips för att nå framgång med din kärleksroman

Romance är en av västvärldens största litterära genrer – betydligt större än deckare – och läses och älskas av miljoner läsare världen över. Allt fler…

20.09.2017 · Linda Reumann Författare · Skriva

Nuförtiden kopplas ”romantik” ofta ihop med kärlek, men den litteraturhistoriska romantiken kan handla om vilka känslor som helst, inte bara kärlek. Däremot är det typiska för romantiken att den innehåller väldigt mycket känslor och ett poetiskt språk. Den som är kär är väldigt förälskad, den som är arg är nattsvart rasande, och så vidare.
Romantiken har varierat i popularitet och trendighet, men ända sedan den slog igenom har den fortsatt att existera inom olika konstformer. Idag har fiktionen (i böcker och film) en viktig plats i våra liv, därför blir romantiken mycket relevant i våra dagar.

En förbjuden kärlek, stark längtan, komplicerade hinder, hjärtesorg, gnistrande erotik, känslor som åker upp och ner som i en berg- och dalbana som slutar i en stor kärlekslycka, är typiska drag i en kärleksroman. Romance handlar ofta om speciella människor med speciella öden och kärleksäventyr. Karaktärerna är ofta mystiska och hemlighetsfulla. En lyckad romantisk text bör få läsaren att fly från vardagen, fly från samtiden och även låta läsaren inspireras av andra kulturer och en romance bör bestå av två saker: en central kärlekshistoria och ett lyckligt slut.

Många kärleksromaner påminner om varandra så därför är individualitet extra viktigt. Bara den författaren som utvecklar sin egen individuella strategi och ger en personlig prägel till sin kärlekshistoria kommer att nå framgång bland sina läsare.

7 skrivtips för din kärlekshistoria


1

Hitta tyngdpunkten i din kärleksroman
Oavsett om den är realistisk, fantastisk, erotisk eller sorglig så omfattar denna genre många underkategorier eller undergenrer. Vad för slags berättelse är det? Det måste finnas en story. Vad ska din berättelse handla om? Välj vilken miljö och omgivning din romance ska utspelas i. Tidsepoken kan vara nutid, historisk eller framtid. Skriver du en historisk kärleksroman så krävs det lite efterforskning, om händelserna och miljön ska motsvara den valda tiden. Så samtidigt som det är en kärleksroman så är underkategorin en historisk berättelse.


2

Definera din målgrupp
Innan du börjar skriva så fundera på vilken målgrupp du vill nå med din kärleksroman. Det är viktigt att beakta eftersom din skrivstil och händelserna i berättelsen bör anpassas till din målgrupp. Ju mer dina läsare kommer in i din berättelse, ju mer kommer du att kunna fånga och övertyga dem. Därför är det viktigt att du tänker på vilken språkstil du skall använda, vilken ålder du riktar dig till eller vilka erfarenheter de kan känna igen sig i och förstå. Om din kärleksroman innehåller mycket erotik bör texten vara åldersanpassad till lämplig ålder.


3

Skissa på det viktigaste i handlingen, skriv en plot
”Plot” är själva handlingen, med konflikter och vändpunkter i en dramaturgisk kurva ända till slutet. Inte så mycket om själva karaktärerna och miljöerna. Det är upp till dig hur detaljerat du vill skriva men den används som grund under skrivprocessen av din historia och kommer att hjälpa dig att utarbeta den röda tråden. Tänk sedan på var din historia kommer att äga rum, vilka romantiska städer som kommer i fråga och också de eventuella hinder som dina karaktärer måste övervinna för att till slut komma fram till ett lyckligt slut.


4

Hitta rätt miljö när du skriver
Varje författare har sina egna vanor och individuella behov när hen skriver. Medan vissa författare är väldigt strukturerade och spenderar sin tid att skriva sitt manuskript under en viss tid varje dag och samtidigt fortsätter din vardag som vanligt, drar sig andra undan till sitt personliga rike över en lång period för att koncentrera sig uteslutande på skrivandet. Många romanceförfattare älskar att skriva i en romantisk, avkopplande och tyst miljö. Upptäck själv i vilken miljö du känner dig mest bekväm i och där du bäst kan fokusera dig på att skriva.


5

Väck dina karaktärer till liv
För att skapa en realistisk karaktär krävs det mer än ett namn, ett specifikt utseende eller en ålder – subtiliteterna ger livet åt dina karaktärer och väcker känslorna hos dina läsare. Utveckla en egen, individuell livshistoria och egna personliga egenskaper för var och en av dina karaktärer. Ju mer autentiska dina karaktärer är, desto mer kan dina läsare sympatisera med dem. Tveka inte att ta inspiration från din personliga miljö!


6

Uttrycksfulla adjektiv för varje känsla
En god kärleksroman stimulerar fantasin, talar till sinnena och väcker känslor hos läsaren, men hur uppnår man det? Med hjälp av uttrycksfulla adjektiv och ett rikt ordförråd kan du uttrycka känslor och beskrivningar i ord. Hitta lämpliga adjektiv för vad du vill uttrycka som till exempel sammetsmjuk, citronfräsch, kraftfull och oöverträffad! Innan du börjar skriva din roman så skriv ner dina olika adjektiv så detaljerat som möjligt på papper som uttrycker de känslor och ger den uppfattning av dina karaktärer eller situation som du vill skapa.


7

Smycka dina ord med vacker bokdesign
Vårt sista tips är mindre relaterad till själva skrivandet av din kärlekshistoria och mer relaterat till bokens utformning och utseende. En tilltalande bokutformning börjar med ett estetiskt omslag och fortsätter med bokens sättning av inlagan. Dekorera din kärlekshistoria med en tilltalande design. Välj ditt typsnitt noggrant så att det passar ihop med det intrycket du vill ge dina läsare.
Glöm inte heller att planera teckenstorlek, linjeavstånd, kapitelrubriker etc. Allt detta ihop skapar den individuella läsupplevelsen och kärleksatmosfären som du vill ge dina läsare.
Tänk på att en romanceläsare läser för glädjens, hoppfullhetens och drömmarnas skull. Läsaren vill ofta gärna läsa om historiska miljöer, fläkten av romantik, äventyr och eventuellt svunna tider. Dessa typiska drag är en bra kombination om du vill ge sinne och själ en veritabel festmåltid.

Mer tips för din kärleksroman

En uttrycksfull författarpresentation är av enorm betydelse för bokhandlare och nätbokhandlare, oavsett om den finns på baksidan av boken eller som en del av kataloguppgifterna, eftersom den ger information om innehållet såväl som bokens genre. Funderar du på din författartext? Läs gärna om våra tips här.

Har du frågor kan du självklart kontakta BoD-medarbetarna per e-post, telefon eller i rutan nedanför.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält