Nya färger för easyCover

Med nätverktyget easyCover framställer du ett passande omslag till din bok. Nu har alla omslagsmallar fått nya färgvarianter som du kan välja bland.

24.06.2015 · Vera Wunderlich Skapa bok

BoD easyCover är ett gratis verktyg som du kan använda dig av för skapandet av ditt omslag, när du ger ut boken genom ditt myBoD-konto. Programmet beräknar omslagets mått automatiskt utifrån hur din bok utformas – t.ex. sidantalet. Det finns 20 olika omslagsmallar och nu finns det även olika färgvarianter bland dessa. Efter val av mall och färg laddar du upp eventuella bilder som ska placeras på omslaget och lägger till texterna – ditt omslag är redo för tryck.
Först väljer du en av 20 easyCover-mallar. Du kan ändra ditt val när som helst.

Mer flexibilitet med färgvarianterna

Med de nya färgvarianterna har du möjligheten att presentera bokens stämning bättre än tidigare. Beakta dock att bildmaterialet, som du använder, behöver ha en upplösning på minst 300 dpi. Undvik för långa texter på omslaget, för att få plats med allt. Logga in i myBoD och testa!

Efter valet av omslagsmall kann du välja bland olika färgvarianter.