Bra att veta: Titelsidor

Att planera en bok är egentligen en smakfråga. Det är dock bra att hålla sig till några enkla grundregler vid impressum och bokens uppbyggnad, som…

05.09.2016 · Vera Wunderlich Allmänt

Uppsättningen av titelsidorna

Titelsidorna består av de fyra första sidorna i inlagan, d.v.s. de första sidorna i boken, innan den egentliga texten börjar: smutssida, smutssidans baksida, titelsida, tryckortssida med impressum (mer information om bokens impressum finner du nedan). Dessa sidor förses inte med sidnummer. Du har möjlighet att ange en tillägnelse på sid 5.

I allmänhet är titelsidorna i en bok underkastade ett klart schema. Samtliga titelsidor fyller en funktion:

Sid 1: smutssidan

Detta begrepp härstammar från tider då böcker ännu levererades obundna och meningen med smutssidan var att skydda bokblocket. Vanligtvis placeras en logga eller ett sigill här. Ofta trycks även bokens namn med en mindre storlek på teckensnittet på denna sida. Även om sidräkningen påbörjas på denna sida, numreras den inte.

Sid 2: smutssidans baksida

Denna sida lämnas oftast tom. Tidigare placerades ibland författarens bild eller ett annat motiv, som beskrev bokens innehåll, här. Här kan du även skriva in en kort text om bokens innehåll eller författaren. I vetenskapliga upplagor skrivs ofta namnet på bokserien samt utgivaren på denna sida. Även denna sida förblir onumrerad.

Sid 3: bokens titel

Här anges författarens namn, bokens namn och undertitel – helst i grupp. Denna sida numreras heller inte.

Sid 4: tryckortssidan

På baksidan av titelsidan trycks informationen om utgivningen – oftast i det vänstra hörnet nederst på sidan. Denna sida numreras heller inte. Följande information måste finnas på tryckortssidan:

Copyright-anteckningen, där utgivningsåret och ägaren av rättigheterna bör förekomma, t.ex. © 2016 Anna Andersson (texten ändras beroende på ägarens namn).

Om du mottagit bokens ISBN från BoD måste ”förlag och tryck”-anteckningen finnas på tryckortssidan. Även ISBN läggs till här:

© 2016 Anna Andersson
Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige
Tryck: BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland
ISBN: 978-91-xxxx-xxx-x

Utöver detta kan allt material som är underkastat upphovsrätten, såsom utformning av omslaget och layoutplaneringen, nämnas här.

Sid 5: innehållsförteckningen

Innehållsförteckningen ger läsaren en snabb och tydlig översikt av innehållet. Därför är det viktigt att utforma en tydlig innehållsförteckning som vid behov även får ta lite mer utrymme. Om det inte finns någon innehållsförteckning kan bokens innehåll påbörjas direkt.

Textens början

Efter innehållsförteckningen börjar den egentliga texten. Texten börjar på den högra sidan (udda sidnummer) – vid behov måste en tom sida läggas till på den vänstra sidan. Hela textområdet i boken numreras, varvid de tomma sidorna oftast förblir onumrerade.

Kapitlets början

Speciellt i skönlitterära verk påbörjas ett nytt kapitel alltid på höger sida. Vid behov måste en tom sida läggas till som inte numreras – till vänster i bokblocket. Detta gäller inte om boken innehåller väldigt många eller korta kapitel.


Tips:

BoD:s Word-mallar för boksättning är ett verktyg som sparar dig både tid och arbete. Du kan ladda ner en Word-mall i den storlek som du har valt för din bok och fylla i dina egna texter. I mallarna finns instruktioner för vilket innehåll du ska lägga till på vilken sida. Du hittar mallarna på vår hemsida i hjälp-området.

Om du har ytterligare frågor kring bokens uppsättning kan du gärna kontakta vår kundtjänst!

Kommentarer

  • Denna information uppskattas mycket. Den vägleder mig i mitt första försök att skapa en bok.

  • Tack för definition av de olika sidorna i början av boken. I min bok Om Tarotkorten följde jag min intuition, tittade i andra böcker och gjorde de olika sidorna spontant. Nu ser jag att jag till större delen har följt praxis vad gäller titelsidorna (även detta ett nytt begrepp för mig) och jag känner mig ganska nöjd. Tack för lektionen om titelsidorna!

  • Jättebra information kring vad allt är och hur det används. Mycket bra när man ska skriva en bok för första gången.

  • Jag har min bokslag med titel av boken och mitt namn -fram sidan och bak sidan – det fattas ryggboken….hur ska jag gå tillväga. sedan här blev tvärstopp ..för att fix sida1,2,3,4.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält