Hur trycks böcker?

Från digital tryckfil till tryckt bok i bokhandeln – hur går det egentligen till? Vi berättar för dig hur boktryckning går till hos BoD och…

30.11.2018 · Maria Bengs · Allmänt · Egenutgivning · Skapa bok