Hur trycks böcker?

Från digital tryckfil till tryckt bok i bokhandeln – hur går det egentligen till? Vi berättar för dig hur boktryckning går till hos BoD och…

Boktryckarkonsten är en mycket gammal disciplin som på senare år utvecklats enormt i samband med den teknologiska utvecklingen. Att läsa tryckta böcker är fortfarande mycket populärt och böcker trycks på löpande band för att fylla bokhandlarnas hyllor, och i slutändan kunna nå läsaren. Dagens tryckteknologi har även möjliggjort ett miljövänligare produktionssätt som innebär att böcker inte behöver lagras. Tryck på beställning, d.v.s. print-on-demand, innebär ett digitalt tryckförfarande med vilket böcker kan tryckas i exakt den mängd man önskar – t.o.m. endast ett exemplar.
För författare erbjuder digitaltryck och print-on-demand en utmärkt möjlighet att trycka och publicera sina böcker som egenutgivare. Att trycka på beställning innebär att riskfritt kunna få ut sin bok på marknaden, eftersom man inte behöver trycka upp en stor upplaga på förhand – tryckningen sker först vid beställningen. Genom BoD kan boken publiceras och komma ut i bokhandeln till ett förmånligt pris och läsaren kan köpa boken direkt i bokhandeln. Självklart kan man beställa tryckta böcker även endast för eget bruk, från ett exemplar.

OFFSETTRYCK VS PRINT-ON-DEMAND

På traditionellt sätt trycks böcker i förlagets regi i uppskattningsvis hundratals, tusentals, ja t.o.m. tiotusentals exemplar per gång. Bokens försäljningsframgång beräknas utifrån genren och författarens kändhetsgrad. För en del böcker uppskattas en större försäljningsframgång än boken i slutändan uppnår och då blir böckerna möjligtvis liggande i lagret, medan andra böcker säljer slut direkt och man blir tvungen att trycka upp en andra upplaga enligt nya beräkningar. När det är frågan om titlar vars framgång är en garanti, och som direkt trycks upp i tusentals exemplar, är offsettryck det ekonomiskt mest lönsamma alternativet. Denna tryckmetod fungerar genom att färgburen information överförs från en tryckplåt till pappret via en gummiduksbeklädd cylinder.

Den yngre trycktekniken print-on-demand har medfört ett sätt att trycka mindre mängder böcker kostnadseffektivt. Tryck från ett exemplar är lönsamt gällande titlar vars försäljningsframgång inte direkt är garanterad – t.ex. för debuterande författare eller även för slutsålda upplagor. För egenutgivare är print-on-demand en utmärkt möjlighet att få ut den egna boken på marknaden utan ekonomisk risk, eftersom man inte behöver trycka upp en större upplaga och lagerhålla den. Med print-on-demand trycks boken med hjälp av digitala tryckfiler (oftast PDF-format) direkt på pappret vilket möjliggör en snabb tryckprocess och små mängder.

PRINT-ON-DEMAND I PRAKTIKEN

Print-on-demand, även kallat digitaltryck eller beställtryck, innebär precis det som namnet säger: tryck på beställning. Utifrån detta fick BoD – Books on Demand även sitt ursprungliga namn (mer information om BoD) , när print-on-demand började användas som tryckteknik även för böcker. BoD är digitaltryckets marknadsledare i kontinentala Europa och har agerat på marknaden i över 20 år. Under årens lopp har produktionen utvecklats avsevärt både gällande tekniken och tryckkapaciteten: endast högmoderna tryckmaskiner används och tryckkapaciteten ligger runt upp till 20 000 exemplar per dygn.

BoD trycker endast på beställning, d.v.s. när en bok beställs så trycks den i önskad mängd och levereras till beställaren. Beställaren bestämmer själv hur många exemplar som ska tryckas (från 1 exemplar). Boken kan beställas i olika omgångar i önskad mängd, enligt behov. Hos BoD finns inget boklager – förutom i digital form.


TRYCKPRISER FÖR MJUKBAND MED 200 SIDOR, SVARTVITT INNEHÅLL, A5-FORMAT:


1–24 böcker: 62,89 kr
25–49 böcker: 54,91 kr
50–99 böcker: 52,12 kr
100–199 böcker: 46,73 kr
från 200 böcker: 41,33 kr

Den moderna, digitala tryckteknologin gör det möjligt att trycka endast ett exemplar förmånligt. Med BoD kan tryckkostnaderna hållas nere och styckpriset sjunker dessutom om boken beställs ofta. Det lönar sig att beställa ett eller flera exemplar om man vill ha ett exemplar i bokhyllan eller ge bort sin bok som present. Inför olika tillställningar eller event, som kan locka nya läsare, lönar det sig även att ha en liten upplaga hemma.

FÖRFATTAREN BESTÄMMER ÖVER BOKENS FORM

Författaren bestämmer själv över hur bokens innehåll och utformning ska se ut. BoD möjliggör detta genom att erbjuda olika utformningsalternativ som man själv kan välja bland för den egna boken. Boken kan tryckas med mjuk eller hård pärm. Den inbundna boken (hård pärm) kan tryckas med eller utan skyddsomslag. Det erbjuds sammanlagt tio olika bokformat mellan storlekarna 12 x 19 cm och A4-format. Valet av papper hänger till stor del på vilken genre titeln tillhör och valet ligger bland 90 g vitt papper, crèmefärgat 90 g papper och 120 g matt vitt papper samt 200 g högglanspapper. För ytförädligen finns tre olika val: matt, glansig och strukturpräglad. Den inbundna varianten erbjuds med både rak rygg och rund rygg, och den runda ryggen har dessutom ett läsband. På vår webbsida finner du mer information om våra olika bokutformningsmöjligheter.

Boktryckningen sker antingen på stora pappersrullar eller på separata ark. Författaren avgör valet av tryckteknik genom att välja mellan standard- och premiumtryckteknik. Vid standardtryckningen trycks boken på stora pappersrullar som det ryms många bokbeställningar i. Detta snabba och effektiva trycksätt är ett förmånligt alternativ för boktryck och passar särskilt till tryck av böcker med svartvitt innehåll. Premiumtryckning är å andra sidan ett bra alternativ för böcker vars färgsidor är av stor betydelse. Bokens sidor trycks som enskilda svartvita sidor samt färgsidor och efter tryck består bokens innehåll av en bunt med papper som sedan limmas ihop.

BoD:s tjänster

Oavsett om du vill publicera din bok i bokhandeln eller om du endast önskar trycka den för eget bruk så hittar du alltid den passande lösningen för din bok. BoD fungerar både som egenutgivningsplattform och som print-on-demand-leverantör och erbjuder en helhetslösning för din bokutgivning gällande tryck och försäljning.

BoD Classic och BoD Comfort är utgivningsprodukter med vilka du kan ge ut dina egna böcker i bokhandeln i Sverige och internationellt – både i tryckt form och som e-bok. I samband med dessa tjänster kan du självklart beställa tryckta exemplar till dig själv, från 1 exemplar.

Du måste inte publicera din bok i bokhandeln utan kan även trycka din bok endast för eget bruk, med trycktjänsten BoD Fun. På detta sätt finns din bok inte tillgänglig offentligt utan endast du kan beställa boken vid behov. Med BoD Fun beställer du den mängd böcker du önskar – även om det gäller endast ett exemplar – och du betalar endast för de exemplar du beställer. Med BoD trycks din bok på beställning och skickas till den adress du önskar.

FRÅN DIGITALT FILFORMAT TILL TRYCKT BOK I LÄSARENS HAND

I BoD:s produktionscenter, som ligger i Norderstedt, Tyskland trycks över 20 000 böcker per dygn. Tryckmaskinerna är i gång dygnet runt och det jobbas i tre skift i produktionens olika avdelningar; t.ex. i tryckningsavdelningen, i avdelning för limning, i omslagsproduktionen, i beskärningsavdelningen och slutligen i förpackningsavdelningen. De flesta olika produktionssteg är fullständigt automatiserade och standardiserade vilket gör det möjligt att trycka stora mängder böcker snabbt och förmånligt. Böckerna överförs på transportband från ett steg till nästa och med hjälp av olika produktionsnummer, som är kopplade till motsvarande filinformation, kan maskinerna välja rätt filer för tryck och skära böckerna i rätt storlek. För att boktryckningen ska kunna ske så här smidigt och problemfritt måste de ursprungliga tryckfilerna uppfylla stränga kvalitetskrav.

KRAVEN PÅ TRYCKFILERNA

Ibland kan de exakta krav som ställs på tryckfilerna i samband med tryck och publicering hos BoD verka komplicerade. Det är dock nödvändigt att följa kraven på tryckfilerna eftersom en finjustering av tryckfilerna inte är möjlig i denna högautomatiserade tryckprocess. Därmed måste fullständigt tryckklara filer lämnas in för tryck.

KRAVEN PÅ INSTÄLLNINGARNA:

 • Sidantalet måste vara delbart med fyra. Om sidantalet inte är delbart med fyra kan du lägga till tomma sidor i slutet av inlagan.
 • Rätt sidstorlek som passar till boken. Om boken exempelvis ska tryckas i formatet 12 x 19 cm måste inlagan ha just det formatet. Omslagsfilens mått kan beräknas med omslagsberäknaren.
 • Typsnittet måste bäddas in så att texterna och bilderna sparas på exakt rätt ställen i den tryckfärdiga filen (PDF).
 • Streckkoden måste placeras på omslagets baksida. I streckkoden finns viktig bokinformation sparad och denna behövs under produktionens lopp.

Det är till en fördel både för författaren och för BoD:s produktion att de tryckfiler som mottages av författaren motsvarar kraven på inställningarna så att bokprojektet kan förlöpa snabbt och obekymrat för bägge parter. Därför hjälper BoD författaren på många sätt att skapa tryckfilerna: På www.bod.se finner du noggranna anvisningar gällande skapandet av tryckfilerna. Med hjälp av omslagsberäknaren kan du räkna ut vilka mått som krävs för omslaget, färdiga Word-formatmallar ger dig även möjligheten att skapa inlagan i rätt tryckformat. Vi tar gärna hand om utformandet av dina tryckfiler åt dig – ta kontakt med vår kundtjänst så kan vi tillsammans diskutera de kommande stegen för ditt bokprojekt!
Produktionen och tryckningen av boken påbörjas genom att inlagan trycks enligt den ovan beskrivna processen (standarad-/premiumtryckteknik), d.v.s. antingen på stora pappersrullar eller på enskilda pappersark. När bokens inlaga är färdig trycks omslaget: Mjukband trycks direkt i samband med att inlagan tryckts, inbundna böckers omslagspapper limmas först på en kartong i en separat, manuell arbetsprocess. Inlagan och omslaget sorteras i separata lådor, varifrån de därefter sammanförs på basen av streckkodens information. Den tryckta inlagan och det tryckta omslaget limmas samman och efter att boken kylts ner skärs de tre öppna sidorna på boken så att den får jämna kanter. När boken blivit skuren har den fått sin slutgiltiga form och då kan den plastas in i sin skyddsförpackning. När de tryckta böckerna är helt klara för leverans sorteras de och paketeras så att de kan skickas till beställaren.

Vill du läsa mer detaljerat om vad som händer bakom BoD:s kulisser fram tills dess att böckerna levereras?


I vår tvådelade bloggserie berättar vi om varje steg boken genomgår i produktionskedjan.

Kommentarer

 • Hej! En fråga!
  Jag har börjat jobba med en bok i InDesign med massor av bilder och text på varje sida. Formatet är bredd 270 mm x höjd 200 mm. Ser att det är inget format som ni har men jag undrar om det är något ni skulle kunna trycka? Har redan byggt upp många av sidorna.
  Det blir troligen 56 sidor ev. 4 sidor till. Jag ska bara trycka ca 10 ex.
  Om ni skulle göra det behöver jag också veta ett pris.
  Eftersom jag släktforskat på min mans sida och min egen så ska jag senare göra två bokprojekt till i samma format (har förövrigt börjat lite och vill att de ska vara i samma format men med mindre bilder och mer text).
  Vänliga hälsningar
  Barbro Frimodig

  • Hej Barbro!

   Som förlagskund kan du välja format helt fritt. Detta betyder att om du registrerar dig som förlag i myBoD så har du möjligheten att skapa en bok i formatet 200 mm x 270 mm.

   Kontakta gärna kundtjänsten under info@bod.se.

   Hälsningar
   Maria/BoD

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält