Att skapa ett bokomslag

Omslaget är avgörande för att väcka läsarens intresse och därför lönar det sig att lägga ner extra tid på formgivningen. Läs mer om vad som…

24.10.2020 · Linda Reumann Skapa bok

Omslaget är viktigt för det första intrycket som läsaren får av boken. Det gäller inte bara för tryckta böcker utan även för e-böcker. Vad som avgör en tilltalande omslagsdesign är en trend- och smakfråga, men omslaget borde i varje fall passa till innehållet och skapa emotioner. Framför allt ska det signalera: Det här är en bok som måste läsas!
Bokens omslag måste vara anpassad till inlagan. Därför rekommenderar vi att du först börjar med omslaget när inlagan är färdig. Du kan räkna ut måtten på ditt omslag om:

  • du känner till det slutgiltiga sidantalet i din bok
  • bokformatet bestämts
  • du valt papperssort
  • du bestämt dig för bindningstypen (mjukband, inbunden eller inbunden med skyddsomslag)

 

För att skapa ett eget omslag (om du inte redan har valt våra gratis omslagsmallar easyCover) måste du använda dig av vår omslagsberäknare. På så sätt vet du omslagets format, bredden på ryggen och måtten på bokens framsida och baksida, som du behöver för just din bok. Omslags-beräknaren hittar du på vår webbsida. Du väljer först vilken inbindning, papperssort, bokformat och sidantal din bok ska ha, sedan klickar du på ”omslags-beräkning”.

Ett omslag för mjukband utformar du enligt detta layoutschema för digitala tryckförlagor som en enda PDF-fil. 
Omslagsfilen för inbundna böcker ska ha en beskärningskant på 17 mm åt varje håll, för mjukband räcker det med 5 mm.

Om du har valt att publicera antingen ett mjukband eller en inbunden bok utan skyddsomslag, skapar du en PDF-fil.
För en inbunden bok med skyddsomslag skapar du två PDF-filer: en för bokpärmen och en för skyddsomslaget. Skyddsomslaget ska ha en beskärningskant på 5 mm och kan tryckas i färg och med bilder. Texten på bokpärmen kan endast tryckas i svart.

Om du vill ha professionell hjälp med utformningen av ditt omslag skapar vi gärna ett omslag åt dig inom ramen för våra författartjänster Omslagsdesign basic eller premium.

Tips: easyCover-omslagsverktyg

Med easyCover kan du skapa ett professionellt bokomslag, helt utan grafiska kunskaper. Du väljer den som passar bäst för din bok, bland ett flertal olika omslagsmallar och färger, samt lägger till texter och eventuellt bilder själv. På så sätt förvandlar du mallen till ett omslag som passar din bok. Verktyget mäter omslaget åt dig med hjälp av informationeran som du angett för inlagan och lägger till en streckkod. Du finner easyCover i myBoD, där du bearbetar ditt bokprojekt – i steg 4

viktiga begrepp gällande omslaget

Bokrygg

Bokryggen är den smala delen av omslaget som man ser när boken står i en bokhylla. Glöm inte att förse bokryggen med text, annars blir den praktiskt taget osynlig i bokhyllan. För utformningen av bokryggen måste du först beräkna dess bredd, och den beror på antalet sidor (lägst sidantal är 24 sidor) och vilken papperssort som används. Bokryggens bredd kan du räkna ut i omslagsberäknaren. Beakta att det är möjligt att trycka text på bokryggen fr.o.m. 80 sidor, d.v.s. bokryggen måste vara minst 5 mm bred.

Beskärningskant

På var och en av de fyra yttersidorna på omslaget och skyddsomslaget för inbundna böcker måste en beskärningskant läggas till. Denna beskärningskant skärs bort efter bindningen av boken men fyller ändå en funktion: Om omslaget under bindningen skulle råka förskjutas något blir det ingen vit, otryckt kant på boken. Viktigt: Lämna inga beskärningsmärken eller passkryss på omslaget!

Omslagskant för inbundna böcker

När bokpärmen för inbundna böcker utformas i tryckeriet, klistras det tryckta omslaget fast på bokpärmskartongerna och runtom om bokens pärm viks en omslagskant på 1,7 cm in. Bokpärmens omslagskant limmas fast runt bokpärmkartongens inre kanter och insidan täcks sedan med försättspapper.

Fals

Falsen på inbundna böckers omslag fungerar som bokens gångjärn: Det går att enkelt vika upp pärmarna tack vare denna fördjupning. Fördjupningen skapas på båda sidorna av omslaget. När omslaget utformas bör falsen beaktas på både fram- och baksidan vid planeringen av omslagets illustrationer. Bilder och text borde placeras med lika långt avstånd från både yttre kanten och falsen (8 mm från bokryggen). Vi rekommenderar också att centrera bilder och text med hänsyn till yttre kanten och falsen istället för yttre och inre kanten.

ISBN och streckkod

Ifall din bok får ett ISBN bör den finnas med som en EAN-kod på baksidan av boken, vanligtvis i en av de nedre hörnen. Denna streckkod går att läsa av i t.ex. kassan i bokhandeln, i tryckeriet eller hos våra samarbetspartner. När du skapar ditt bokprojket i ditt myBoD-konto tillgängliggörs en streckkod för din bok automatiskt. Spara denna streckkod och lägg till den på bokens baksida i din omslagsmall.

Färger och bildupplösning

För att uppnå ett optimalt tryckresultat, kan du redan vid skapandet av dina PDF-filer välja en färgprofil. Om dina tryckfiler är försedda med en färgprofil, utläses och beaktas de innan trycket. Läs mer om bilder och färghantering här.

filöverföring

Tryckförlagor för omslag kan laddas upp som PDF-fil direkt i bokprojektet på ditt myBoD-konto. När du väljer utgivningstjänsten BoD Comfort kan du även skicka filerna till oss per e-post eller på en USB-sticka.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält