Definiera mål för din marknadsföring

Vet du redan var du når din målgrupp, men vet inte exakt vad du vill uppnå med marknadsföringen? Läs våra tips för att definiera mål.

21.12.2020 · Linda Reumann · Allmänt · Marknadsföring