Definiera mål för din marknadsföring

Vet du redan var du når din målgrupp, men vet inte exakt vad du vill uppnå med marknadsföringen? Läs våra tips för att definiera mål.

Vet du redan vilken din målgrupp är? Vet du också redan var du hittar den? Bra, i så fall har du redan ett bra fundament för att kunna börja marknadsföra din bok. Läs gärna annars vårt blogginlägg om hur du definierar din målgrupp och våra fem tips för att hitta den.

I detta nästa steg går in lite mer i detalj. Detta leder oss till varje marknadsföringskampanjs ursprung: målsättningen. Målsättningen kanske verkar självklar för marknadsföringen av din bok, eftersom du i princip vill sälja så många exemplar som möjligt. Detta är naturligtvis ett viktigt mål för alla författare, men jag skulle inte ha skrivit den här artikeln om det inte vore för några andra intressanta punkter, som bör påverka din marknadsföring.

Varför det är viktigt att definiera mål för dina marknadsföringsaktiviteter.

Om du sätter egna mål, så blir det mycket enklare att sedan utvärdera resultatet av marknadsföringen. Därefter kan du av dessa resultat och slutsatser anpassa framtida marknadsföringsaktiviteter för att de skall bli mer effektiva.


Mål med olika egenskaper och i olika kategorier

Baserat på dina mål kan du bestämma framgången av din marknadsföring. Om du märker att du inte har nått önskat resultat så kan du göra justeringar för att du med kommande aktiviteter skall uppnå dessa mål. Mål kan delas in i olika kategorier och det är viktigt att veta vilken kategori dina mål tillhör:

• Motstridiga mål
Målen är oförenliga eller hindrar varandra. Försök om möjligt att undvika sådana mål. Exempel: Du skulle vilja äta vitlök, men du vill inte lukta vitlök.

• Neutrala mål
Målen påverkar inte varandra. Exempel: Du vill sova på morgonen och äta en bit på eftermiddagen.

• Komplementerande mål
Målen stöder varandra. Försök att välja sådana mål. Exempel: Du vill lära dig två språk och du vill välja spanska och portugisiska.

Marknadsföringsmål kan också delas upp i följande kategorier:

• Kvantitativa mål
Exempel: försäljningsökning, kostnadsminskning, tillväxtmål etc.

• Kvalitativa mål
Exempel: uppmärksamhet, kvalitet, kundlojalitet etc.

• Kortsiktiga mål
Taktiska eller operativa mål

• Långsiktiga mål
Strategiska mål

Du kan ge poäng till varje mål för sig och baserat på dessa kan du dela upp målen i rangordning såsom första- och andrahandsmål. På så sätt håller du reda på vad som är viktigt för dig och vilka mål du kan försöka nå i ett senare steg.


Performance vs. Branding

I din marknadsföring (speciellt online) kan de ovan beskrivna kategorierna grovt placeras antingen under ”Performance” eller ”Branding”. Följande exempel visar vad som menas med detta:

Performance-Marketing:

Med Performance-Marketing satsar du främst på kortfristigt (eller taktiskt) resultat. I ditt fall alltså förmodligen försäljningen av boken. Som begreppet ”Performance” antyder, så används mätbara tal såsom t.ex.

  • CTR=Click-Through-Rate,
  • Conversions,
  • CPM=Cost per Mille

Du kan optimera din marknadsföring utifrån dessa nyckeltal (KPI = Key Performance Indicator). Marknadsföringskampanjer har i regel också en modulär struktur, dvs. de består av flera delar som kan bedömas individuellt och är nätverksbundna i en större kampanj på högre nivå.

Ett exempel på en Performancekampanj är vad som kallas retargeting. Du har säkert märkt när du varit på en speciell webbsida och sedan i flera dagar efteråt ” blivit förföljd” även på andra webbsidor av reklam för denna webbsida eller en produkt som säljs på den. När du besökte den ursprungliga webbsidan fick du en cookie (en liten, ofarlig textfil) insatt i din webbläsare från webbplatsoperatören.

När du sedan går till en annan webbsida som arbetar med retargeting så känner denna via cookien av att du var på den tidigare webbsidan och visar då reklam för den sajten. Anledningen till detta är att man vill återaktivera ditt intresse så att du går tillbaka till den ursprungliga webbsidan.

Brand-Marketing:

Brand-Marketing fokuserar på varumärket. Här siktar man på långsiktiga och kvalitativa resultat.

I det här fallet är det du som författare och egenutgivare som är varumärket. Någon som känner och gillar dig som ett ”varumärke” kommer inte lämna dig för någon annan författare bara för att hen inte gillar en av dina böcker så mycket.

Till skillnad från Performance-Marketing är det svårt att mäta resultat eller framgång – det byggs upp långsamt. Ett exempel på Brand-Marketing är den här bloggartikeln. Med den här artikeln får jag dig kanske inte att direkt logga in på ditt myBoD-konto eller att registrera dig och ladda upp en ny bok. Jag ger dig tips och tricks för hur du kan marknadsföra din bok bättre. Jag hoppas nämligen att du på så sätt kommer att vara ännu mer framgångsrik med din bok och se att BoD är rätt partner för dig och därmed stanna hos oss på lång sikt. Naturligtvis har Performance-Marketing också en viss branding effekt och branding-kampanjer har en viss betydelse för din performance och ibland kan man inte särskilja de båda helt. Detta gäller särskilt för bokmarknaden.

Eftersom man ägnar sig åt en bok både intensivt och länge så får varje sålt (och läst) exemplar en mycket stark branding-effekt. Om läsare gillar din bok så kommer de med stor sannolikhet också att vilja läsa flera av dina böcker.

Sammanfattning
Jag är medveten om att detta var mycket information på en gång. Därför sammanfattar jag den här artikeln i några korta punkter:

1.

Definiera dina viktigaste mål utifrån kategorierna: kvalitet, kvantitet, kortfristiga och långfristiga mål. Undvik motstridiga mål och koncentrera dig på komplementerande mål.

2.

Bestäm, utifrån de mål du definierat, om du skall satsa på Performance- eller Brand-Marketing eller en kombination av de båda.

3.

Performance-Marketing har vanligtvis snabb men kortvarig effekt medan det tar längre tid innan Branding-aktiviteter ger resultat, men där håller effekten i sig längre.

4.

Bra Performance-resultat (sålda exemplar) gynnar Branding (varumärket, alltså dig) om reaktionen på boken är positiv.

5.

Använd resultaten av din marknadsföring och anpassa dina mål och planera framtida marknadsföringsinsatser därefter.

Efter att vi i tidigare blogginlägg har pratat om hur du hittar din målgrupp, rätt kanal och nu också om hur man kan definiera sina mål, kan du läsa här om att presentera olika sorters reklam.

Författare

Anna-Karin Winqvist

Anna-Karin Winqvist frilansar som översättare sedan våren 2020. Hon ger författare tips, råd och information angående olika teman inom bokutgivning på bloggen. När hon inte skriver så slappnar hon gärna av med en bra bok i soffan!

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält