Egenutgivning erövrar bokmarknaden

Utgivning på egen hand har etablerat sig på den europeiska bokmarknaden och egenutgivarna blir allt mer professionella. Detta visar den aktuella undersökningen i egenutgivning som…

Egenutgivning har revolutionerat bokmarknaden i hela världen. Tack vare utgivning utan förläggare kan alla ge ut sin egen bok professionellt i bokhandeln. Samtidigt som bokmarknaden har blivit öppen för alla njuter författarna av mer frihet och kontroll över sina böcker. Resultatet är demokratisering av förlagsbranschen som erbjuder läsarna ett brett sortiment av böcker, även när det gäller nischade titlar som annars kanske aldrig når bokhandlarna. För författarna – vare sig det handlar om debutanter eller erfarna författare – betyder det spännande utvecklings- och skapandemöjligheter. Egenutgivningens framgång visar sig bland annat i bestsellerlistor för e-böcker, där egenutgivna titlar i bland annat USA och Tyskland har dominerat länge. I Sverige är boken Shoblainx, som är BoD:s bestsäljande bok och som nådde plats ett på Bokus topplista, ett bra exempel.

BoD har genomfört en undersökning i egenutgivning för tredje gången, de första två undersökningar publicerades 2013 och 2014. Målet är att få reda på mer om aktörerna och trenderna inom egenutgivning. I fokus stod författarnas motivering för egenutgivning samt professionaliseringen av bokframställningen.

DEN STÖRSTA UNDERSÖKNINGEN I EUROPA

Egenutgivningens popularitet visar sig även i antal deltagare i undersökningen: Med nästan 5 500 författare från Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz är deltagarsiffran nästan dubbelt så hög som 2014. Detta gör BoD:s undersökning till den största inom egenutgivning i Europa.

Egenutgivare uppskattar att ha kontroll över sin egen bok när det gäller bl.a. innehållet och rättigheterna.

kreativ frihet som motivation

Egenutgivning ger författarna full frihet när det gäller förverkligandet av egna idéer. Författaren har själv kontroll över innehållet av boken, rättigheterna och marknadsföringen. Dessa punkter visar sig tydligt vara viktiga både internationellt och för svenska egenutgivare: I Sverige svarade 90 % att kontroll över innehållet är den största motivationen för att välja egenutgivning som publiceringsväg. Kontroll över rättigheterna (84 %), marknadsföringen (68 %) samt närheten till läsarna och marknaden (47 %) är också punkter som får författarna att ge ut boken själva.

Egenutgivningen professionaliseras

Egenutgivning har etablerat sig som publiceringsväg i hela Europa och författare har allt högre krav när det gäller bokens kvalité i både innehållet och utseendet. I Europa finns det fortfarande en stor grupp hobbyförfattare som ger ut på egen hand, i Sverige är det 82 % av alla som deltog i undersökningen. 39 % angav att skrivandet är huvudsysslan och ungefär lika många att böckerna är en sidoprodukt av arbetet eller att de använder sina böcker i arbetet – t.ex. som journalist eller coach.

Många egenutgivare arbetar tillsammans med externa för att skapa en professionell bok.
Friheten som egenutgivning för med sig betyder också mer ansvar, självständighet och egeninitiativ. Egenutgivare löser detta allt oftare genom att ta hjälp av professionella medarbetare och nästan en tredjedel av svenska egenutgivare arbetar tillsammans med externa för att möta sina egna och läsarnas krav på kvalité. I hela Europa är den mest använda tjänsten omslagsdesign och svenska egenutgivare ligger här framför de andra länderna med 83 % (61,5 % i 2014). Även korrekturläsning, design av inlagan och språkgranskning är populära tjänster som gärna beställs av proffs inom området.
Att egenutgivarna uppskattar närheten till läsarna och marknaden visas bland annat genom att allt fler författare vill involvera sina läsare i skapandet av boken. 36 % av svenskarna angav att de har arbetat ihop med läsarna och av dessa har 83 % gjort det i samband med utvecklingen av innehållet. Valet av omslaget och boktiteln är också områden där läsarna involveras.

RÄCKVIDD EN DEL AV FRAMGÅNGEN

Vid försäljningen av boken lägger egenutgivare stor vikt på räckvidden. De flesta ger ut tryckt bok och e-bok samtidigt och använder sig av många försäljningskanaler samtidigt – både online och offline. I länder såsom Tyskland och Frankrike har e-boken blivit väldigt populär på grund av stor räckvidd och möjligheten att sätta ett lågt försäljningspris. Många topplistor domineras därför av egenutgivna e-böcker. Egenutgivare använder sig också ofta av nyare distributionsmöjligheter såsom e-bokutslån. Så många svenska egenutgivare som 29 % tyckte detta var betydande för bokförsäljningen.

Den tryckta boken visar sig dock fortfarande vara en viktig produkt som säljs huvudsakligen av författaren själv och genom nätbokhandeln. I Sverige är den viktigaste försäljningskanalen den egna försäljningen (76 %) tätt följd av nätbokhandeln (71 %). Även den egna försäljningen visar att närheten till läsarna och marknaden är viktig för att skapa ett nätverk och kännedom.

Av alla deltagare har även 38 % kontaktat stationära bokhandlar för att ställa ut sina böcker i bokhyllorna. Det har också visat sig vara ett effektivt sätt att skapa räckvidd: Av alla som hade kontaktat en bokhandel personligen fick 71 % ett positivt svar och boken finns nu tillgänlig även i en stationär bokhandel.

Egen bokförsäljning direkt till läsarna samt genom nätbokhandeln är de viktigaste distributionskanalerna för egentugivare.

engagerade och nöjda egenutgivare

Undersökningen visar att egenutgivarna i Europa gör mer för att skapa ett kvalitativt och professionellt verk genom samarbetet med externa medarbetare inom formgivning och språkgranskning. Omfattande distributionsmöjligheter gör det möjligt att nå många läsare – vare sig de föredrar att läsa tryckta böcker eller e-böcker.

Själva marknadsföringen av boken visar sig dock fortfarande vara den svåraste biten för många: 9 % av svenska egenutgivare anger att de tillbringar mer än 5 timmar med marknadsföringen av boken även om en fjärdedel (25 %) spenderar mer än 10 timmar per vecka för att skriva. Tendensen är dock stigande: 2013 var jämförande siffor 6 % och 16 %.

Det glädjande är att författare som befattar sig med marknadsföringen är engagerade: 35 % av svenskarna spenderar mer än 2000 kr per bok på skapandet och marknadsföringen. De flesta investerar i framställning av marknadsföringsmaterial samt en egen webbsajt/blogg.

I och med att professionaliseringen och kravet på kvalitén stiger blir egenutgivna böcker även allt mer populära bland läsare. Detta visar sig i hur nöjda egenutgivare är med bokförsäljningen, vilket i Sverige är 48 % (44 % år 2014). I Europa är siffran 53 % medan det i undersökningen år 2014 var 49 % och 2013 endast 22 %.

Facit:

Den kreativa friheten, kontrollet över den egna boken samt tilltagande professionalisering inom framställning och marknadsföring har de senaste åren skapat en stabil plats för egenutgivna böcker på bokmarknaden. Författare njuter av demokratiseringen av marknaden som möjliggör förverkligandet av den egna bokdrömmen och läsare drar nytta av ett allt mer mångfaldigt erbjudande av litteratur. När författarna och läsarna är nöjda är vi på BoD det också, och vi fortsätter utvecklingsarbetet inom området!

Kommentarer

 • Hej!
  Håller med om allt. Hyllar egenutgivning som det rätta vägen att gå när man vill nå läsarna.
  Yours
  RL

 • När jag bestämde mig för att skriva en bok, så var det i stort sett bara en som var klar: Ge ut den själv med ”print on demand”. Bara tanken på att kontakta förlag och förödmjukande knacka på deras dörrar för att be om lite uppmärksamhet, kändes pessimistisk. Vem ger sig frivilligt in i striden med en övermäktig motståndare.

  Nu är första boken strax klar. Kanske ingen kioskvältare, men bok blir det. Och själv är jag nöjd!

  Christian Jutvik

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält