Läsare som inspirationskälla i bokutformningen

Speciellt i samband med egenutgivning har det blivit allt populärare att involvera sina läsare i skapandet av boken. Vare sig det handlar om innehållet eller…

I BoD:s undersökning om egenutgivning – som genomfördes i början av året 2016 – angav så många som 36 % av svenska deltagare att de involverar sina läsare i utgivningsprocessen. De flesta (83 %) skapade en del av innehållet ihop med sina läsare, en fjärdedel fick hjälp med omslagsdesignen och för en fjärdedel av författarna bestämdes bokens titel med hjälp av läsarna. Efter Frankrike, där nästan hälften av alla deltagare involverat sina läsare, är Sverige på andra plats bland alla länder som deltog i undersökningen. Nu ställs självklart frågan: Hur ska en nå sina läsare eller fans för att samarbeta och på vilket sätt kan detta genomföras?

Rösterna bakom podcasten Tack för kaffet – Mathie, Johan och Woolke – publicerade en bok som innehåller deras bästa och roligaste podcast-inlägg – enligt lyssnarna. De bestämde sig nämligen för att fråga dem, som i första hand kommer att läsa boken, vad den skulle innehålla och heta – och det fungerade! Boken Shoblainx är en av BoD:s bästsäljande böcker.

Framkallning av innehåll

Författaren skriver manuskriptet men när det gäller detaljer eller vändningar kan det vara hjälpsamt och viktigt att höra vad genrens läsare har för åsikter och preferenser. Du kan t.ex. fråga dem när det gäller namn på karaktärer, ort där händelser utspelas, ge dem två alternativ att välja på när det handlar om hur ett kapitel ska sluta och så vidare. Det finns oändliga möjligheter!

Hur roligt är det inte för läsaren att läsa den färdiga boken och hitta sitt eget förslag i texten?

För dig som egenutgivare är fördelen att du får en speciell relation till dina läsare, har direktkontakt med dem, får känn på vad de förväntar sig samt diskuterar och får direkt feedback på din bok. Att bygga upp en sådan relation kan ta tid men det är säkert värt det: När du har fått en speciell närhet har du säkert också fått en trogen läsarkrets som väntar på din nästa bok och kan ge dig positiva recensioner.

Börja med att fundera på var du kan nå läsarna som du vill involvera. Du kan t.ex. använda nätportaler och grupper som har med ditt tema att göra, kontakta bokbloggare som skriver om din genre och hitta Facebook-grupper som din målgrupp är medlemmar i. Samarbetet kan också ske på flera olika sätt. Antingen genomför du en enklare omröstning på nätet eller så bjuder du på en workshop eller temakväll för att skapa en del av boken tillsammans.

 

Våra lyssnare är enormt engagerade och stöttande i de projekt vi gör och behöver inte speciellt mycket motivation. Vi frågade helt enkelt på vår Facebook-sida vilka avsnitt som lyssnarna gillar mest och samlade ihop de 10 mest vanliga svaren. Vi fick in en hel del svar via andra sociala medier och även via mail. Kul som fan!

(Mathias Martinez, författare till Shoblainx)

Valet av omslagsdesign

Detta kan vi inte understryka tillräckligt ofta: Omslaget är det första som läsaren ser av din bok och är därför extremt viktig för köpbeslutet. Ett omslag måste vara välplanerat, knyta an till innehållet, sticka ut ur mängden och ha det lilla extra för att läsaren ska fastna för det. Fundera på vad du vill meddela med omslaget: Bokens tema, genre, någon känsla eller kanske helt annat?

Omslaget är ett underbart verktyg att arbeta med när du vill involvera dina läsare. Det visar hur många som ens skulle klicka på den i nätbokhandeln eller lyfta fram den ur hyllan i bokhandeln för att läsa baksidestexten eller bläddra i innehållet. Tänk: Innehållet kan vara hur bra som helst, men om paketet runt omkring är ointressant kommer kanske aldrig någon att ge den en chans.

En väg för att få läsarnas åsikt om omslaget är att välja ett kort utdrag ur ditt manuskript eller baksidestexten som bas till öppna förslag för omslagsdesign. Det kan antingen gälla hela omslaget eller mindre delar av det åt gången: Bilden, typografin, färger, placering osv. Då är det möjligt att skapa omslaget allt eftersom. När färgen och bilden har bestämts kan skapandet fortsätta med de första färdiga stegen som bas.

Ett annat sätt – som är lite enklare för läsarna och ger dem en utgångspunkt – är att framställa några olika varianter för omröstning. Det betyder kanske inte att du är bunden till omslaget som får de flesta röster, men det kan hjälpa dig i valet och kanske får du även användbar feedback och kan omvandla omslagsvarianten efter det.

Bokens titel

Lika viktigt som innehållet och paketet är självklart namnet. När boken har en titel blir den ofta ”på riktigt” – ett verkligt, begripbart verk som du har skapat! Här ligger dock även svårigheten i det hela. Namnet kommer vara för alltid (i de flesta fall) och därför måste titeln vara noga genomtänkt.

Det slutgiltiga valet är ditt. Det måste helt enkelt kännas rätt och vara ett namn som du kommer att trivas med för alltid. Men lite hjälp kan aldrig skada och valet av titeln kan vara en bra chans att involvera läsarna i processen.

Även här kan du gå fram som med designen: Antingen ger du läsarna fria händer och ger dem en noga utvald del av texten som inspiration. Faran är att du får ett stort antal varierande förslag som kan göra beslutet ännu svårare.

Vi bad våra lyssnare om tips på titel och samlade ihop några av de vi gillade mest. Lyssnarna fick sedan rösta fram vilken titel (av de bästa) de tyckte vi skulle använda. Det var en tät och otroligt spännande kamp som Shoblainx vann. 
Skapa kontakt med dina läsare och nå framgång tillsammans med dem! Lycka till!