Stipendier och fonder att söka som författare

Hur skall jag finansiera min tillvaro medan jag skriver? Det är en fråga som många författare ställer sig. Det är inte så många som kan…

Sanningen är att det är svårt att klara sig ekonomiskt, om man vill satsa på att vara författare på heltid. Många författare drömmer om att få mer skrivtid för att i lugn och ro få färdigt sitt eller sina verk. Jobbet, familjen och vardagen tar upp mycket tid och skrivandet skjuts upp till ett senare tillfälle. Att få ett stipendium kanske kan vara lösningen. Då är din ekonomiska situation räddad och du kan äntligen fokusera på det du helst vill göra, skrivandet.

Det gäller att hitta rätt person, förening eller förbund som tror på ditt författarskap och din bok. Därför är det viktigt att informera dig väl innan du börjar söka, för att veta vilket stipendium eller vilken fond som kan passa just ditt verk och genre. På så sätt ökar du dina chanser att få ekonomisk hjälp. Även om du skulle få avslag den första gången du söker så ge inte upp, utan försök igen. Det kanske kan hjälpa om du skriver om din ansökan något eller motiverar mer i detalj varför just du borde få stipendiet. När du väl ha fått ett stipendium godkänt så är det viktigt att hålla givaren informerad under hela processen av ditt bokprojekt, ända fram till publiceringen. En bra kommunikation kan göra det lättare, ifall du vill söka ekonomisk hjälp igen.
Vi ger dig tips på vilka stipendier du kan söka.

TIPS & RÅD


På Sveriges Författarförbunds webbsida hittar du många olika länkar som du kan dra nytta av både för medlemmar och icke-medlemmar:
Här hittar du information om stipendier som kan sökas av medlemmar i Sveriges Författarförbund.
Här hittar du exempel på diverse stipendier som inte administreras av Sveriges Författarförbund men som kan sökas av författare, översättare och andra litterära upphovspersoner.
Här finner du information om stipendier som administreras av Sveriges Författarförbund, men som även kan sökas av författare, översättare och andra litterära upphovspersoner som inte är medlemmar.
Kulturstipendier stöder olika kulturella ändamål. Syftet med sajten är att hjälpa kulturutövare, eller aspirerande kulturutövare, att hitta stipendier som kan ge stöd under längre eller kortare tidsperioder.
Här hittar du bland annat följande stipendier: Arbetsskrivares stipendium, Kristian Gidlunds utmärkelse för unga skribenter, Lars Ahlin-stipendiet och stipendier som delas ut av Sten K Johnsons stiftelse.
Idag arbetar Svenska Akademien inom en rad områden. Gemensamt för dessa är att de ska främja svenska språket. Det delas årligen ut ett stort antal priser och stipendier, varav en del utgår ur egna medel och en del ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Här hittar du en förteckning över Akademiens priser.
Du som skriver läromedel eller kurslitteratur är välkommen att söka författarstipendium hos Läromedelsförfattarna. Under 2018 fördelades drygt 19 miljoner kronor i stipendier till författare av läromedel och kurslitteratur. Både SLFF:s medlemmar, och du som inte redan är medlem, är välkommen att ansöka. Här kan du läsa vidare om dess kriterier.
Kulturrådet ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivning, spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter. Kulturrådet ska också främja svensk litteratur i utlandet och internationella utbyten på litteraturområdet.
Litteraturstöd kan sökas av den som bedriver utgivningsverksamhet av professionell art och som är verksam i Sverige

BOENDE


Artur Lundkvist-gården
Artur Lundkvist-gården ligger i Hagstad, Oderljunga, Perstorps kommun. Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse fördelar årligen 5–7 stipendier som omfattar minst 1 månads hyresfri vistelse på gården.
Elin Wägners stipendiet
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka utlyser ett stipendium för boende 1 månad på Lilla Björka. Syftet med stipendi-et är att ge möjlighet att kunna ägna sig åt att för-bereda, genomföra eller färdigställa sin bok i en lugn miljö. Kriteriet är att du skriver inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.
Alltidhults Skola:
Alltidhultsstipendiet omfattar 1–2 veckors hyresfri sommarvistelse i den pietets­fullt renoverade lärarbostaden. Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom kultursektorn i vid bemärkelse: litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans m.m.
Sveriges Författarförbund Sveriges Författarförbund erbjuder gästhem i Sverige och övriga världen och ger författare och översättare tillfälle att byta miljö eller arbetsplats. En del gästhem erbjuder rabatterad hyra – andra delar ut stipendier för vistelse.

Förlag


Natur & Kultur:
Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till kvalificerat litterärt arbete och till att allmänheten nås av ny forskning. Bland annat delas litterära-, och populärvetenskapliga arbeststipendier, Natur & Kulturs Särskilda stipendier  och Cullbergstipendiet ut.
Albert Bonnier:
Fonder och stipendier som är kopplade till Albert Bonniers förlag. Fonderna är bland annat: Gerard Bonniers Essäpris, Gerard Bonniers Lyrikpris, Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare, Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne samt Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare.

Det finns många stiftelser och fonder att söka pengar ur.  Det här var bara några tips som blev uppräknade i ovannämnda länkar. Det finns ännu fler än dessa så ge inte upp när du söker på nätet. En sak som du måste tänka på när du väljer vilken fond eller stiftelse du ska söka pengar från är att kolla för vilka ändamål den delar ut pengar. Informera dig även väl först hur du skall genomföra ansökan och vad som krävs av dig som författare. Det ger dig större chanser att få ett beviljat stipendium.

VI ÖNSKAR DIG LYCKA TILL!

Kommentarer

 • I have a book for publication under the topic of ”Peace and Conflict resolution, the EUAM in Bosnia and Herzegovina, 1991 to 1996. I am interested in a scholarship fund or in a publishing fund.

  • Hello,
   Please contact the above mentioned institutions directly for publishing fund.

   Regards
   Linda / BoD

  • Hej!

   Detta kan vi inte svara på, utan vänligen kontakta de olika föreningar, företag och förbund som delar ut stipendier och fonder.

   Med vänlig hälsning Linda/BoD

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält