Skapa en karaktär, steg för steg

Hur skapas levande karaktärer? Och hur kan du komma dem närmare in på livet? Vi visar fem steg för att utveckla en bra figur.

22.11.2020 · Linda Reumann Skriva

En bra historia bygger på trovärdiga och flerskiktade karaktärer. En lyckad karaktär kan beröra, inspirera eller verka motbjudande. Den kan få läsaren att börja grubbla eller att helt glömma omvärlden. Men hur kommer levande karaktärer till? Vi visar i 5 steg hur du kan utveckla din karaktär på olika nivåer.

Steg 1. Vad kännetecknar din karaktär?

Vilka är hans eller hennes egenskaper? Detaljer som ålder, längd, hårfärg och karaktärsdrag som t.ex. otålighet, intelligens eller mod gör en person till en personlighet – det är detsamma med litterära karaktärer. Karaktärens intressen, ovanor och problem hjälper läsaren att få en uppfattning om karaktären och att identifiera sig med den.

 • Skapa en detaljerad profil.
  Vissa författare ritar sina egna karaktärer eller letar efter bilder i bilddatabaser. Dessa bilder kan man senare använda för att presentera karaktärerna på sociala medier.

Steg 2. Vilket bagage bär din karaktär på?

Ursprung, allmänbildning, upplevelser som satt sina spår: Var kommer din karaktär ifrån? Vad har den upplevt, vad kännetecknar den och har gjort den till vad den är? Var så specifik som möjligt: ​​Vad har den för förhållande till sina föräldrar? Vad gillade den att leka som barn? Hur hamnade den i sitt jobb? Konkreta händelser från det förflutna kan hjälpa dig att se din karaktär tydligare, när du skriver.

 • Skriv en biografi.
  På internet hittar du en massa frågeformulär för figurkaraktärisering som kan hjälpa dig att lära känna din karaktär ännu bättre.

Steg 3. Vilken grundinställning har din karaktär?

Grundinställningen är avgörande för motivation, utvecklingsmöjligheter och konfliktbeteende. Är din karaktär en oförbätterlig optimist med den grundläggande känslan ”Det ordnar sig.” eller snarare en ängslig person som befarar problem överallt? Beroende på hens inställning kommer din karaktär att bete sig annorlunda. Olikartade grundattityder skapar också konflikter och dynamik mellan de olika karaktärerna – vilket gör din berättelse mer spännande!

 • Formulera i en mening din karaktärs grundläggande attityd.
  När du skriver, kontrollera kontinuerligt att det som dina karaktärer gör också matchar med deras attityd.

Steg 4. Hur beter sig din karaktär och hur agerar den med andra?

”Show, don’t tell” – detta välkända skrivtips gäller även för karaktärer! Som författare måste du veta hur din karaktär beter sig, vilket kroppsspråk hen har, vilka särdrag i gester och ansiktsuttryck eller i själva språket. Hur manifesterar sig tex. karaktärsegenskaper som blyghet eller ”gåpåaktighet” i interaktionen med andra karaktärer?

 • Tänk på en gest som gör att man känner igen din karaktär och som understryker dess personlighet. Ju mer visuellt du kan föreställa dig en scen medan du skriver, desto bättre kan du göra den genuin för läsaren. Se dina karaktärer framför dig som i en film.

Steg 5 . Hur utvecklar din karaktär sig?

Vad lär sig din karaktär under resans gång, vad är den med om och vad gör den för erfarenheter? Vad för händelser påverkar karaktärens personliga utveckling? Vilka händelser understryker och konsoliderar hans eller hennes världsbild, vilka passar inte alls in i världsbilden, utan kan kanske till och med förstöra den? Hur påverkar detta karaktärens handlingar?

Om du kan svara på dessa frågor så känns det logiskt och stringent för den som läser boken och karaktären upplevs som autentisk. Då kan de identifiera sig med din karaktär och blir uppslukade av den.

 • Skissa utvecklingen av din karaktär.
  Vissa författare använder Excel för detta, andra målar stora plakat och hänger dem på väggen – hitta ett sätt som passar dig. Detta hjälper dig att hålla ångan uppe!

Författare

Linda Reumann

Hon har jobbat på BoD sedan hösten 2016. Hon är ansvarig för marknadsföringen, sociala medier och arrangerar bland annat olika evenemang hos BoD. På bloggen delar hon tips och råd kring bokutgivning och marknadsföring.

Fler inlägg

Artikel översatt av Anna-Karin Winqvist.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält