Litterära evenemang 2020

Med en väl planerad marknadsföring ökar du uppmärksamheten kring din bok och når ut till en större läsarskara. Ett effektivt sätt är att delta i…