E-böcker – din text optimalt presenterad

Antalet läsare av e-böcker har nästan femdubblats sedan 2010. Det lönar sig att fundera på om du också har en digital läsgrupp för din historia.