Populärt inom egenutgivning: Nischtitlar

Råfodring för hundar eller recept över gröna smoothies – bägge bokteman är på första blicken något för en specifik läsarkrets. Men det har visat sig…

De flesta förlag undviker titlar som inte har någon direkt målgrupp och försäljningschanserna inte går att förutse. Bestsellerlistor innehåller dock ofta sa kallade nischtitlar. Det visar att det finns en stor efterfrågan på särskilda teman såsom djur, hobbys, näring och hälsa. Många författare ser den enorma potentialen i fackböcker med individuellt fokus och ger ut sin bok på egen hand. Det finns också många andra argument för egenutgivning: Författare behåller rättigheter när det gäller bl.a. innehåll och design, får höga författarmarginaler och bestämmer själva över hela utgivningsprocessen.

till bokhandeln med trendteman

Enbart en bråkdel av alla manuskript som skickas till förlagen finner sin väg till bokhandeln. En avvisan betyder dock absolut inte att manuskriptet inte har någon potential. I många fall passar temat inte in i förlagets utgivningsplan för att målgruppen inte är tydligt förutsägbar eller tillräckligt stor. Därtill har förlagen ofta långvariga utgivningsprogramm. Därför är det smidigt att egenutgivare kan bestämma själva över utgivningens tidsplan. Och ju individuellare eller aktuellare boktemat är desto större är chanserna att boken blir en framgång – plus att det finns mindre konkurrens.

Allt fler bokhandlar väljer just nischtitlar till sina sortiment: Ofta är nischteman från idag trenden imorgon. Bokhandlare söker efter titlar som är utanför ”mainstream” för att kunna bjuda sina kunder på något speciellt. Efterfrågan på regionala författare och teman är ofta stor i fysiska bokhandlar, vilket är en bra möjlighet för författare lokalt.

så hittar du ditt nischtema

När människor intresserar sig för ett tema eller har ett problem söker de efter information – ofta i böcker. Teman och potentiella läsare finns det alltså hur många som helst av.

Har du en passion eller är du expert på ett speciellt område? Perfekt! Då kan du bli personen som ger svar på frågor kring temat. Vare sig det handlar om medicin, en speciell hobby eller kunskap om ett djur – positionera dig själv som expert. Som egenutgivare är du nära dina läsare och vet själv vilka frågor som intresserar samt var litteratur till temat kan hittas. Du kan bjuda läsarna på erfarenheter direkt både i bokform och i t.ex. din egen blogg, sociala medier eller till och med genom en egen podcast för att öka räckvidden.

Ett möjligt tillvägagångssätt, när du söker din nisch inom ett tema, är att definiera målgruppen. Människor kan delas in i många olika grupper och på så sätt kan du segmentera efter kön eller ålder, socialt eller ekonomiskt läge eller etnisk tillhörighet. Så kan du även bilda kategorier enligt yrke, intresse eller hobby. Eftersom en person ofta tillhör flera olika grupper samtidigt, är kombinationsmöjligheterna oändliga.

Fundera redan i början av ditt bokprojekt på vad din bok ska tjäna till och vilka behov dina läsare kan ha. Har din målgrupp redan kunskap om området eller är de helt nya i temat? Med en bestämd läsarkategori i bakhuvudet är det säkert enklare för dig att hitta tyngdpunkten av ditt boktema och välja passande formuleringar i texten. Ju mer passande språket och innehållet är desto högre blir chanserna att du lyckas övertyga läsarna och binda dem till dig och din litteratur.

att nå dina läsare

För att en bok ska kunna läsas måste den självklart hittas av potentiella läsare. Men hur kan du som egenutigivare bidra till att din bok hittas? Att bestämma varugrupp är en viktigt. Med noga utvalda nyckelord, en välutformad omslagstext samt metadata påverkar du själv hur väl din titel kan hittas bland alla publikationer.

Sätt dig själv in i läsarens roll: Efter vilka informationer eller individuella teman söker du? Vilka sökord lägger du till i sökmaskiner eller bokhandlar, även om du inte söker efter en särskild bok? Fånga läsarna med just dessa nyckelord.

Ju färre sökträffar dina nyckelord ger, alltså ju individuellare temat är, desto högre är dina chanser att få en bra placering för din titel. Till exempel ger sökordet ”smoothie” på Adlibris över 1 300 träffar, men lägger du till ordet ”detox” så minskar träffarna till 120.

Läsare som intresserar sig för råfodring av hundar söker med stor sannolikhet efter böcker med sökordet ”råfodring” – säkert även tillsammans med ordet ”hund”. Vare sig begreppen finns direkt i titeln, undertiteln eller sparade som nyckelord, borde de vara en del av bokens metadata.

Söker man efter „råfodring hund“ i Adlibris nätbokhandel är första sökresultatet BoD-boken ”Natural Dog Food: Råfodring för hundar”. Det viktiga sökordet har författaren lagt till direkt i undertiteln ”Råfodring för hundar”. 

Boken „Handbok för Makalösa Mammor & pappor – 74 tips & råd för ensamstående” har också viktiga sökord i titeln: ensamstående, mamma, pappa och handbok. På så vis hittas boken lätt i bokhandeln.

du som expert och egenutgivare

Vill du dela med dig information och vetskap om ett särskilt område? Med egenutgivning har du möjligheten att ge vidare informationen till alla som är intresserade av samma ämne. Fyll en nisch som passar dig, bli en expert och författare! Börja ditt bokprojekt idag.

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält